doc truyen dieu sao me hon dsmh truyen chu ebook prc download full

Điệu Sáo Mê Hồn

Hoàn thành 115 Chương 9067 lượt đọc

report comment share

Đọc Truyện

Ngày tạo:
Ngày cập nhật:

Chương 1: Một cuộc hội diện ly kỳ Chương 2: Hàng Ma chưởng pháp Chương 3: Tàng Kinh lầu anh hùng gặp dị nhân Chương 4: Những chuyện bí mật của quái nhân Chương 5: Cuộc mặc cả giữa tình huynh đệ Chương 6: Muôn Dặm Giang Sơn Cá Cuộc Hơn Thua Chương 7: Ước hẹn mười năm đã đến kỳ Chương 8: Người áo xanh lại xuất hiện đột ngột Chương 9: Dưới vực thẳm anh hùng gặp nạn Chương 10: Một cuộc sống chung người với vượn Chương 11: Tiếng sáo canh khuya trị nội thương Chương 12: Nơi hang thẳm điều tra bí mật Chương 13: Lưỡi đao rùng rợn Chương 14: Một lối luyện võ kỳ dị Chương 15: Cổn Long Vương là ai? Chương 16: Một đoạn tình sử khá ly kỳ Chương 17: Quái nhân bỏ chùa đi đâu Chương 18: Người đẹp bến Hán Dương là ai? Chương 19: Những nhân vật kỳ khôi đến viếng tang Chương 20: Ngôi nhà mật thấy kinh dị Chương 21: Quan tài khiêng đi đâu Chương 22: Cuộc chiến đấu kinh khủng ở Giang Tân Chương 23: Mối hiềm nghi giữa Mẫn Chính Liêm và Mẫn cô nưong Chương 24: Vào loan phòng hào kiệt bị thuốc mê Chương 25: Hẹn giờ quyết liệt Chương 26: Người áo xanh lại xuất hiện Chương 27: Bức màn bí mật hé mở Chương 28: Tính sai một nước cờ Chương 29: Ra Thoát Đường Hầm Chương 30: Một Lưỡi Gươm Thiêng Chương 31: Những Nhân Vật Trọng Yêu Của Cái Bang Chương 32: Quần Hùng Ngộ Độc Trong Trường Hợp Nào Chương 33: Hồi 033 Chương 34: Tiếng Tiêu Thức Tỉnh Người Mê Muội Chương 35: Đường Quân Sư Lý Luận Phục Quần Hào Chương 36: Võ Không Xong Phải Dụng Mưu Thần Chương 37: Tả Hữu Nhị Đồng Chương 38: Vào Nơi Bí Mật Gạn Hỏi Phu Nhân Chương 39: Cuộc Thẩm Vấn Trong Rừng Sâu Chương 40: Rừng Hắc Lâm, Thần Điêu Đưa Đường Chương 41: Trúng Thuốc Mê Cao Tăng Bị Bắt Chương 42: Cô Bé Áo Đỏ Là Ai? Chương 43: Liên Tuyết Kiều Thoát Khỏi Quần Hào Chương 44: Hình Cụ Đặc Biệt Của Đông Bình Hầu Chương 45: Người Áo Đen Tỉ Võ Thượng Quan Kỳ Chương 46: Cuộc Đấu Trí Gay Go Giữa Đường Toàn Và Người Áo Xanh Chương 47: Thượng Đại Quan Kỳ Đại Chiến Thiết Mộc Chương 48: Kỳ Môn Cửu Cung Trận Chương 49: Cổn Long Vương Ra Thoát - Cửu Cung Trận Bằng Cách Nào Chương 50: Tiêu Dao Thảo Lư