doc truyen dien ha than biet sai roi dh tbsr dhtbsr truyen chu ebook prc download full

Điện Hạ, Thần Biết Sai Rồi
Điện Hạ, Thần Biết Sai Rồi

Điện Hạ, Thần Biết Sai Rồi

Hoàn thành 73 Chương 2610 lượt đọc

report comment share

Đọc Truyện

Ngày tạo:
Ngày cập nhật:

Bạn đang đọc truyện Điện Hạ, Thần Biết Sai Rồi của tác giả Hảo Nhân Tạp trên website đọc truyện online. Lâm San kiếp trước không thi đậu kì thi Nhân viên công vụ nhưng kiếp này lại làm đến chức "Nữ" Phò mã, đối tượng kết hôn của Công chúa Đỗ Minh Nguyệt. Chuyện gì sẽ xảy ra? Hạ hồi phân giải.