doc truyen diem vuong thoa dvt truyen chu ebook prc download full

Diêm Vương Thoa

Hoàn thành 30 Chương 1492 lượt đọc

report comment share

Đọc Truyện

Ngày tạo:
Ngày cập nhật:

Chương 1: Dưới chân Bắc Đẩu di dân gặp gia nạn Chương 2: Hai người đáng thương trong Trùng Dương khách điếm Chương 3: Dưới chân Bắc Đẩu phong Thủy Hành Vân truyền tuyệt kỹ Chương 4: Hắc Lão Hổ vì tham tài táng mạng Chương 5: Phu thê dụng kế gạt kẻ đãi vàng Chương 6: Kim Tiểu Sơn hàm oan bị bắt Chương 7: Vì chồng, Phương Tiểu Ngọc mời bảo tiêu Chương 8: Vì vàng thưởng, Phương Tiểu Ngọc bày mưu Chương 9: Thủy Hành Vân võ nghệ áp chế phủ Thượng Xuyên Chương 10: Miếu sơn thần phụ tử gặp nhau Chương 11: Kim Tiểu Sơn bảo tiêu đi Thượng Xuyên Chương 12: Đào Hoa nương tử lừa Can Cấu Vu Chương 13: Kim Tiểu Sơn đến Quan gia trang Chương 14: Quan gia trang Diêm Vương Thoa ra tay Chương 15: Lục Bàn sơn đạo tặc nộp mạng Chương 16: Kim Tiểu Sơn bảo tiêu đi Lạc Dương Chương 17: Kim Tiểu Sơn bảo tiêu đi Lạc Dương Chương 18: Phụ tử họ Thủy thê lương nhớ lại chuyện xưa Chương 19: Kim Tiểu Sơn hạ sát Tọa Sơn Hổ Chương 20: Mặc Vân Cốc Thủy Hành Vân tỉnh ngộ Chương 21: Cửu lão gia mặt dày làm thuyết khách Chương 22: Tây Phụng cốc, dâm tặc ghẹo nguyệt trêu hoa Chương 23: Quan Phùng Sắc tán mạng tên núi tuyết Chương 24: Kim Tiểu Sơn lại lên Quan gia trang Chương 25: Trong hầm hoang âm phong thê thảm Chương 26: Tây Phụng cốc, Miêu Thanh Thanh tầm thù Chương 27: Tám võ sĩ lại về Mặc Vân cốc Chương 28: Ngũ Nguyệt Hoa trang thù hận càng sâu Chương 29: Một trận long tranh hổ đấu Chương 30: Dân đãi vàng sau hai mươi năm rửa sạch oan khiên