doc truyen diem vuong phuc hac vuong phi gay roi dvphvpgr truyen chu ebook prc download full

Diêm Vương Phúc Hắc Vương Phi Gây Rối
Diêm Vương Phúc Hắc Vương Phi Gây Rối

Diêm Vương Phúc Hắc Vương Phi Gây Rối

Hoàn thành 207 Chương 7250 lượt đọc

report comment share

Đọc Truyện

Ngày tạo:
Ngày cập nhật:

Nàng chết vì một lý do ngoài ý muốn, linh hồn xuất khiếu liền thấy Hắc Bạch Vô Thường?

Hai vị ca ca kia vừa nhìn thấy nàng, lại đưa mắt nhìn nhau, lập tức vô tội nói.

Sorry, ta nhóm câu sai người ~ …

Diêm vương mỹ nam là tình nhân, Hắc Bạch Vô Thường là bảo tiêu.

Gây quấy rối ta làm, bị thần tiên trách phạt – Diêm vương nhận.

Dương Quá Long Nữ sư đồ luyến, Hứa Tiên Bạch xà người, Yêu yêu nhau

Quốc gia Dị Giới mặc ta sấm, xem ta tiểu quỷ nhạc tiêu dao.

Chương 1: Đưa ra giải quyết chung, giải quyết riêng Chương 2: Đưa ra giải quyết chung giải quyết riêng 2 Chương 3: Đây là Địa phủ 1 Chương 4: Đây là Địa phủ 2 Chương 5: Cái này gọi là nham hiểm 1 Chương 6: Cái này gọi là nham hiểm 2 Chương 7: Canh Mạnh Bà 1 Chương 8: Canh Mạnh Bà 2 Chương 9: Phải làm súc sinh Chương 10: Bỉ Ngạn Vong Tình 1 Chương 11: Bỉ Ngạn Vong Tình 2 Chương 12: Mượn giấy bút 1 Chương 13: Mượn giấy bút 2 Chương 14: Uống canh cho lời bình 1 Chương 15: Uống canh cho lời bình 2 Chương 16: Làm cướp. Chương 17: Tiểu Vũ tiểu Ngũ 1 Chương 18: Tiểu Vũ tiểu Ngũ 2 Chương 19: Bức xúc 1 Chương 20: Bức xúc 2 Chương 21: Tức cảnh sinh tình Chương 22: Đổi lại cương vị Chương 23: Đầu trâu mặt ngựa Chương 24: Nói tiếng Anh Chương 25: Si hồn đáng thương Chương 26: Hoa Yêu mỹ nam Chương 27: Ta cố ý Chương 28: Tư Huyền Chương 29: Chổi lông gà 1 Chương 30: Chổi lông gà 2 Chương 31: Làm bộ bị bắt Chương 32: Lòng ta lĩnh Chương 33: Ai là kẻ ngốc? Chương 34: Ta đi tìm hắn Chương 35: Nguyệt Tố tầm Quân Chương 36: Túc Thanh áo xanh Chương 37: Quân Thập Chương 38: Mỹ nam tắm rửa Chương 39: Giúp ta chà lưng Chương 40: Thay đổi y phục Chương 41: Ai da hỏng bét. Chương 42: Mỹ nam như mây Chương 43: Khiếp sợ toàn trường Chương 44: Lần này xong rồi Chương 45: Ta là cái rắm Chương 46: Phán Quan đòi mạng Chương 47: Tình huống gì? Chương 48: Kiếp nạn trong số mệnh Chương 49: Dĩ Hàn ra tay Chương 50: Thiên Khiển gián xuống