truyen diem tu dt ebook prc download full

Diễm Tu

Hoàn thành 243 Chương 3003 lượt đọc

report comment share

Đọc Truyện

Ngày tạo:
Ngày cập nhật:

Chương 1: Tứ Đại Yêu Vương Chương 2: Trụy Hồng Trần Chương 3: Thập Dương nhập thể Chương 4: Bát Bì thánh địa (Vùng đất thánh của những kẻ hung ác) Chương 5: Tẩu khuy thúc (Tẩu nhìn trộm thúc) Chương 6: Thúc khuy tẩu (Thúc nhìn trộm tẩu) Chương 7: Long Mẫu am Chương 8: Thúc tẩu cấm kỵ (phần 1) Chương 9: Thúc tẩu cấm kỵ (phần 2) Chương 10: Thúc tẩu cấm kỵ (phần cuối) Chương 11: Dâm Huyết Ấn Chương 12: Long Mẫu đích báo phục (Long Mẫu báo thù) Chương 13: Tuyệt sắc quỷ nữ Chương 14: Quỷ mê tâm khiếu Chương 15: Thuần dương chi hỏa Chương 16: Sắc dụ dâm hí (1) Chương 17: Sắc dụ dâm hí (2) Chương 18: Sắc dụ dâm hí (phần 3) Chương 19: Sắc dụ dâm hí (phần cuối) Chương 20: Thập Dương chi bí ( Bí mật của Thập Dương) Chương 21: Thái Nguyên Ngọc Nữ Chương 22: Lưu manh tuyển cử Chương 23: Quỷ lâm Chương 24: Yêu quái Chương 25: Diễm quỷ giao dịch Chương 26: Quỷ gian nhân(1) Chương 27: Quỷ gian nhân (2) Chương 28: Quỷ Gian Nhân (P3) Chương 29: Quỷ Gian Nhân (P4) Chương 30: Tam Sắc Quỷ Cơ Chương 31: Độc Giác Quỷ Vương gian xảo Chương 32: Biến Chương 33: Hồi sinh Chương 34: Kiều Tam đoạt công Chương 35: Thu nhận đồ đệ Chương 36: Tình yêu không thể kìm chế (phần 1) Chương 37: Tình yêu không thể kìm chế (2) Chương 38: Huyền hồ bí pháp Chương 39: Quỷ kinh Chương 40: Kiều Tam đoạt công Chương 41: Đại tội hiệp Chương 42: Cực phẩm vú(Vú to hàng đầu) Chương 43: Quỷ kinh chi linh( Linh hồn của Quỷ kinh) Chương 44: Huyền hồ(bí pháp của hồ ly tinh Chương 45: Lấy cớ Chương 46: Thề không luân hồi Chương 47: Thế tội lão Đại Chương 48: Tử Phủ thánh nữ Chương 49: Đuổi bắt Chương 50: Diệt Ma Chi Cung