doc truyen diem de khuynh nhan ddkn ebook prc download full

Diễm Đế Khuynh Nhan

Hoàn thành 61 Chương 1413 lượt đọc

report comment share

Đọc Truyện

Ngày tạo:
Ngày cập nhật:

Chương 1: Sở mỹ nam, bản công chúa hôm nay không tiếp khách Chương 2: Đùa giỡn ( tiểu H ) Chương 3: Hồ ly công phòng chiến Chương 4: Sở mỹ nam, ngươi muốn háo sắc, bản cung giúp ngươi Chương 5: Kịch tính trong Thái y viện (H) Chương 6: Ngươi dám hạ dược trẫm Chương 7: Sở mỹ nhân đùa giỡn (H) Chương 8: Hi muội muội phản công (H) Chương 9: Phá ăn vào bụng 1 ( H cao ) Chương 10: Phá ăn vào bụng 2 ( H cao ) Chương 11: Huyền Thiên điện mưu lược Chương 12: Tuyệt diễm Thiên Khải điện Chương 13: Kinh tài cập kê yến Chương 14: Thiên Khải điện chi biến Chương 15: Thần bí tử y nhân Chương 16: Lại thấy hắc y nhân Chương 17: Trưng… Cứu ta! ( H cao ) Chương 18: Nhã hoàng?! Thất thân!! ( H cao ) Chương 19: Tan nát cõi lòng, thần thương ( ngược ) Chương 20: Đề máu ( ngược ) Chương 21: Trời giận Chương 22: Nam nhi lệ ( tiểu ngược ) Chương 23: Thức tỉnh ( H khúc nhạc dạo ) Chương 24: Dụ hoặc (H) Chương 25: Tắm rửa (H) Chương 26: Tắm rửa (H) Chương 27: Tiêu hồn ( H cao ) Chương 28: Thực cốt ( H cao ) Chương 29: Tố tình ( ngược ) Chương 30: Thổ lộ tình cảm ( ngược ) Chương 31: Quân cờ Chương 32: Vô Mệnh Chương 33: Uyên uyển Chương 34: Tuyết uyển Chương 35: Bán quy Chương 36: Hộp gấm Chương 37: Ôn tuyền Chương 38: Triền miên ( H cao ) Chương 39: Chủ động ( H cao ) Chương 40: Cẩm tú ( H cao ) Chương 41: Tả thừa Chương 42: Trương thục phi Chương 43: Vô Tức ( H? ) Chương 44: Đêm cách Chương 45: Hạ độc Chương 46: Đẫm máu Chương 47: Gặp lại Chương 48: Ôn tồn Chương 49: Dạ tập Chương 50: Thành phá