doc truyen diem de khuynh nhan ddkn truyen chu ebook prc download full

Diễm Đế Khuynh Nhan

Hoàn thành 61 Chương 9605 lượt đọc

report comment share

Đọc Truyện

Ngày tạo:
Ngày cập nhật:

Chương 1: Sở mỹ nam, bản công chúa hôm nay không tiếp khách Chương 2: Đùa giỡn ( tiểu H ) Chương 3: Hồ ly công phòng chiến Chương 4: Sở mỹ nam, ngươi muốn háo sắc, bản cung giúp ngươi Chương 5: Kịch tính trong Thái y viện (H) Chương 6: Ngươi dám hạ dược trẫm Chương 7: Sở mỹ nhân đùa giỡn (H) Chương 8: Hi muội muội phản công (H) Chương 9: Phá ăn vào bụng 1 ( H cao ) Chương 10: Phá ăn vào bụng 2 ( H cao ) Chương 11: Huyền Thiên điện mưu lược Chương 12: Tuyệt diễm Thiên Khải điện Chương 13: Kinh tài cập kê yến Chương 14: Thiên Khải điện chi biến Chương 15: Thần bí tử y nhân Chương 16: Lại thấy hắc y nhân Chương 17: Trưng… Cứu ta! ( H cao ) Chương 18: Nhã hoàng?! Thất thân!! ( H cao ) Chương 19: Tan nát cõi lòng, thần thương ( ngược ) Chương 20: Đề máu ( ngược ) Chương 21: Trời giận Chương 22: Nam nhi lệ ( tiểu ngược ) Chương 23: Thức tỉnh ( H khúc nhạc dạo ) Chương 24: Dụ hoặc (H) Chương 25: Tắm rửa (H) Chương 26: Tắm rửa (H) Chương 27: Tiêu hồn ( H cao ) Chương 28: Thực cốt ( H cao ) Chương 29: Tố tình ( ngược ) Chương 30: Thổ lộ tình cảm ( ngược ) Chương 31: Quân cờ Chương 32: Vô Mệnh Chương 33: Uyên uyển Chương 34: Tuyết uyển Chương 35: Bán quy Chương 36: Hộp gấm Chương 37: Ôn tuyền Chương 38: Triền miên ( H cao ) Chương 39: Chủ động ( H cao ) Chương 40: Cẩm tú ( H cao ) Chương 41: Tả thừa Chương 42: Trương thục phi Chương 43: Vô Tức ( H? ) Chương 44: Đêm cách Chương 45: Hạ độc Chương 46: Đẫm máu Chương 47: Gặp lại Chương 48: Ôn tồn Chương 49: Dạ tập Chương 50: Thành phá