doc truyen di the chung cuc giao su dtccgs truyen chu ebook prc download full

Dị Thế Chung Cực Giáo Sư
Dị Thế Chung Cực Giáo Sư

Dị Thế Chung Cực Giáo Sư

Tác giả: Lương Tiểu Dĩ Thể loại: Huyền Huyễn Nguồn: tangthuvien.vn

Hoàn thành Convert 939 Chương 115934 lượt đọc

report comment share

Đọc Truyện

Ngày tạo:
Ngày cập nhật:

Võ đạo, luyện đan, rèn khí, chế phù, cầm kỳ thư họa thậm chí là tán gái ...

Chỉ cần ngươi nghĩ ra được, Mạnh lão sư đều sẽ giáo. hắn có hệ thống, có thể căn cứ học sinh ẩn giấu thuộc tính, tùy theo tài năng tới đâu mà dạy.

Hắn khi đi học, học sinh phải làm, chỉ là ngon lành mà ngủ một giấc, đương nhiên, giấc ngủ chất lượng muốn xịn.

Nhất ban phế vật học sinh, tại Mạnh lão sư dạy dỗ dưới, hoa lệ mà đi tới đột kích ngược con đường.

Mạnh lão sư thường nói: "Thiên phú không trọng yếu, quan trọng nhất là ... Có cái hảo lão sư!"

"Thiên tài? Lão Tử đã dạy rác rưởi, đều có thể đem những thiên tài đó đạp ở dưới chân!"

Chương 1: Mạnh Nam lão sư Chương 2: Thô bạo lộ ra Chương 3: Không trâu bắt chó đi cày Chương 4: Cổ vũ Chương 5: Chiến Chương 6: Nghịch chuyển Chương 7: Khiêu chiến Chương 8: Toàn năng giáo sư hệ thống Chương 9: Chiến Tiếu Khâm Chương 10: Long Tuyền Kiếm, trung phẩm linh khí! Chương 11: Gia Chương 12: Gia lai lịch Chương 13: Linh Hư chân giới Chương 14: Xích Hồ Lôi Minh Chương 15: Thiên Cơ thành, người mới kỳ ngộ Chương 16: Bẫy người Điện Linh Chương 17: Lô hỏa thuần thanh Chương 18: Run rẩy Điện Linh Chương 19: Khiếp sợ tứ phương Chương 20: Linh Hư kỳ bảo Chương 21: Bốn phía đều địch Chương 22: Nhanh chóng đi Chương 23: Tinh Thần Các hội nghị Chương 24: Viện trưởng triệu kiến Chương 25: Nhiệm vụ chính tuyến Chương 26: Kỳ hoa Đóa Đóa khai mở Chương 27: Thiếu niên, đến chiến Chương 28: Ngươi không bằng hắn, có dám tái chiến một hồi? Chương 29: Hỏa Linh Châu Chương 30: Ngọc Cốt băng cơ hàn độc tại tâm Chương 31: Giao dịch Chương 32: Những kia bị lãng quên thiếu niên Chương 33: Lão sư chiến học tra, dựa vào nắm đấm nói chuyện Chương 34: Các ngươi hẳn là cảm thấy may mắn Chương 35: Đánh cược, có chuyện Chương 36: Nhiệm vụ khẩn cấp: Cứu vớt Chương 37: Quý Ly Chương 38: Sơ xuống lòng đất Chương 39: Giết giết giết Chương 40: Chém giết, hệ thống âm thanh Chương 41: Dám động học trò của ta, Lão Tử chặt ngươi Chương 42: Lão sư Chiến Ma nhện Chương 43: Kim Linh Châu uy lực Chương 44: Bất tử, tam đại trùng Ma Soái Chương 45: Áp sát nguy cơ Chương 46: Vây giết Chương 47: Bất chấp, lấy thương đổi mệnh Chương 48: Già Na cấp, thoát thân Chương 49: Đốn ngộ, Phong Chi Ý Cảnh Chương 50: Thiếu niên tôn nghiêm