doc truyen di gioi dai trieu hoan he thong dgdthht truyen chu ebook prc download full

Dị Giới Đại Triệu Hoán Hệ Thống
Dị Giới Đại Triệu Hoán Hệ Thống

Dị Giới Đại Triệu Hoán Hệ Thống

Tác giả: Vương Bất Bá Quá Thể loại: Huyền Huyễn, Dị Giới Nguồn: http://tangthuvien.vn/

Hoàn thành Convert 484 Chương 72455 lượt đọc

report comment share

Đọc Truyện

Ngày tạo:
Ngày cập nhật:

Trời đất xui khiến xuyên qua đến Dị Giới, bất hạnh trở thành một toà sàn Đấu Thú tầng thấp nhất Đấu Sĩ, cùng dã thú tranh đấu, đổi lấy sinh tồn một chút khẩu phần lương thực, Kim Thủ Chỉ tuy có, bất đắc dĩ, chỉ là khởi động nguồn năng lượng liền hao phí một năm này mới hoàn thành.

Cũng còn tốt, Kim Thủ Chỉ rất cho lực, tích lũy lâu dài sử dụng một lần, chẳng những có thể học tập đến các loại kỹ năng, càng có thể làm cho hắn xuyên qua đến kiếp trước bất đồng truyền hình tiểu thuyết vị diện, mặc dù không thể một bước lên trời, nhưng có thể một chút tích lũy trở thành cường giả nội tình, vì hắn phác hoạ ra một đoạn đặc sắc lộ ra Dị Giới lữ trình.

Quyển 1: Trác Ngạo - Chương 01: Đấu Thú Trường Quyển 1: Trác Ngạo - Chương 02: Đại Triệu Hoán Hệ Thống Quyển 1: Trác Ngạo - Chương 03: Hư nghĩ sân huấn luyện Chương 04: Thương Khách Quyển 1: Trác Ngạo - Chương 05: Kỹ kinh tứ phía Quyển 1: Trác Ngạo - Chương 06: Người đầu tư Quyển 1: Trác Ngạo - Chương 07: Cực hạn khiêu chiến Quyển 1: Trác Ngạo - Chương 08: Khiêu chiến bắt đầu Quyển 1: Trác Ngạo - Chương 09: Chiến thắng Quyển 1: Trác Ngạo - Chương 10: Cao cấp Đấu Sĩ Quyển 1: Trác Ngạo - Chương 11: Trung cấp quyền hạn Quyển 1: Trác Ngạo - Chương 12: Thăng cấp tưởng thưởng Quyển 1: Trác Ngạo - Chương 13: Bí cảnh Hunter City? Quyển 1: Trác Ngạo - Chương 14: Nha Tử Quyển 1: Trác Ngạo - Chương 15: Cảnh Phỉ chiến Quyển 1: Trác Ngạo - Chương 16: Hảo cảm Quyển 1: Trác Ngạo - Chương 17: Hình Ý Quyền Quyển 1: Trác Ngạo - Chương 18: Thiên tài võ học? Quyển 1: Trác Ngạo - Chương 19: Hình Ý Quyền áo nghĩa Quyển 1: Trác Ngạo - Chương 20: Cao Đạt Quyển 1: Trác Ngạo - Chương 21: Đánh vỡ cương cục Quyển 1: Trác Ngạo - Chương 22: Cướp thuyền sự kiện Quyển 1: Trác Ngạo - Chương 23: Phản khách vi chủ Quyển 1: Trác Ngạo - Chương 24: Dưới màn đêm hành động Quyển 1: Trác Ngạo - Chương 25: Dẫn xà xuất động Quyển 1: Trác Ngạo - Chương 26: Bóng tối trước tờ mờ sáng Quyển 1: Trác Ngạo - Chương 27: Hồi cuối Quyển 1: Trác Ngạo - Chương 28: Rút thưởng Quyển 2: Đấu Vương Tranh Bá - Chương 01: Trở về Quyển 2: Đấu Vương Tranh Bá - Chương 02: Sửa trị Quyển 2: Đấu Vương Tranh Bá - Chương 03: Phụ Nữ Quyển 2: Đấu Vương Tranh Bá - Chương 04: Tin tức cuộc so tài Đấu Vương Tranh Bá Quyển 2: Đấu Vương Tranh Bá - Chương 05: Liên tiếp đột phá Quyển 2: Đấu Vương Tranh Bá - Chương 06: Trước cuộc so tài Quyển 2: Đấu Vương Tranh Bá - Chương 07: Xung đột Quyển 2: Đấu Vương Tranh Bá - Chương 08: Băng Pháp, Chiến Sĩ khắc tinh Quyển 2: Đấu Vương Tranh Bá - Chương 09: Lên cấp Quyển 2: Đấu Vương Tranh Bá - Chương 10: Mâu thuẫn Quyển 2: Đấu Vương Tranh Bá - Chương 11: Hắc Mạc Quyển 2: Đấu Vương Tranh Bá - Chương 12: Quyết tái Quyển 2: Đấu Vương Tránh Bá - Chương 13: Lửa Giận Quyển 2: Đấu Vương Tranh Bá - Chương 14: Cương Thi tiên sinh Quyển 2: Đấu Vương Tranh Bá - Chương 15: Kịch tình lúc đầu Quyển 2: Đấu Vương Tranh Bá - Chương 16: Đổ đương Quyển 2: Đấu Vương Tranh Bá - Chương 17: Trác Ngạo uy danh Quyển 2: Đấu Vương Tranh Bá - Chương 18: Hắc thủ phía sau màn Quyển 2: Đấu Vương Tranh Bá - Chương 19: Cương Thi làm hại Quyển 2: Đấu Vương Tranh Bá - Chương 20: Quỷ oán Quyển 2: Đấu Vương Tranh Bá - Chương 21: Kết thúc Quyển 3: Lĩnh Chủ Bằng Khắc Trấn - Chương 01: Thi Thành