doc truyen dem nay bao gio sang dnbgs truyen chu ebook prc download full

Đêm Nay Bao Giờ Sáng

Hoàn thành 60 Chương 4081 lượt đọc

report comment share

Đọc Truyện

Ngày tạo:
Ngày cập nhật:

Hai năm sau khi chia tay, mùa hạ hai năm sau. Tương phùng, tình cờ gặp gỡ, dây dưa. Một tình yêu lạ lùng, đánh mất lại tìm được.

“Anh ấy hai năm trước —-” ngoắc ngoắc Mạc Hoành, “Nói với cháu rằng anh ấy muốn xa cháu vài năm, muốn chăm sóc cô con gái có bệnh tim của nhà bác. Lúc đó cháu đã nghĩ muốn chia tay thì chia tay, còn cái gì mà mấy năm……”