doc truyen de quan dq truyen chu ebook prc download full

Đế Quân

Hoàn thành 1425 Chương 243023 lượt đọc

report comment share

Đọc Truyện

Ngày tạo:
Ngày cập nhật:

Thiên Đao xuất, trong vòm trời này ai dám tranh phong.

Ngỡ rằng cả đời là thiên chi kiêu tử nhưng chỉ trong vòng một đêm trở thành tay trắng.

Thần Dạ chán nản, mang theo Thiên Đao trở lại thời niên thiếu, mang theo sự bất khuất, từng bước một đi trên con đường trở thành đỉnh cao võ đạo. Từ này về sau quyết tâm khống chế vận mệnh trở thành Đế Quân.

10 cảnh giới mỗi cảnh giới chia thành 10 trọng: Sơ Huyền - Trung Huyền - Thượng Huyền - Thông Huyền - Lực Huyền - Địa Huyền - Hoàng Huyền - Tôn Huyền - Thánh Huyền - Thiên Huyền.

Chương 1 - 2: Thiếu niên Thần Dạ Chương 3: Trấn Quốc Vương, Thần Trung Chương 4 - 5: Huyền Khí Chương 6: Đao Chương 7 - 8: Giao Long Thể Chương 9: Đêm trên Bắc Vọng Sơn Chương 10: Cổ Đế Điện (1) Chương 11: Cổ Đế Điện (2) Chương 12 - 13: Đế đô đệ nhị hoàn khố Chương 14: Hoàn khố đối đầu hoàn khố Chương 15: Tình huynh đệ (1) Chương 16: Tình huynh đệ (2) Chương 17: Huyền Khí môn (1) Chương 18: Huyền Khí môn (2) Chương 19: Đế đô Tuấn Ngạn Bảng Chương 20: Khiêu chiến (1) Chương 21: Khiêu chiến (2) Chương 22: Vô ý gặp nhau Chương 23 - 24: Người ngồi trong kiệu Chương 25: Hắn là ai vậy? Chương 26: Thay đổi vận mệnh, bắt đầu! (1) Chương 27: Thay đổi vận mệnh, bắt đầu! (2) Chương 28: Hoàng cung, Kim Loan điện Chương 29: Ban hôn Chương 30: Tâm niệm (1) Chương 31: Tâm niệm (2) Chương 32 - 33: Tự tin Chương 34: Sinh từ cùng một gốc, hà tất tự tương tàn Chương 35: Nguy Cơ Của Thần Gia (1) Chương 36: Nguy Cơ Của Thần Gia (2) Chương 37: Huyền Lăng Công Chúa Chương 38: Tâm Tư Của Công Chúa Chương 39 - 40: Cao Chót Vót Sơ Hiện Ra Chương 41 - 42: Nhị Hoàng Tử Chương 43: Tiểu Nha Chương 44: Giữa Các Huynh Đệ Chương 45 - 46: Ngõ Hẻm Phong Hoa Chương 47: Diệp Thước (1) Chương 48: Diệp Thước (2) Chương 49 - 50: Nguyên Vũ Sơn Chương 51: Đế Đô Nổi Sóng Chương 52 - 53: Phong Ba Triều Đình Chương 54: Khí Phách Của Thần Lão Gia Tử Chương 55 - 56: Thủ Đoạn Của Thần Lão Gia Tử Chương 57: Khắp Nơi Trù Tính Chương 58: Gặp Lại Cổ Đế Điện (1) Chương 59: Gặp Lại Cổ Đế Điện (2) Chương 60: Lão Gia Tử Nhìn Xa Trông Rộng (1) Chương 61: Lão Gia Tử Nhìn Xa Trông Rộng (2) Chương 62: Sát ý