doc truyen de ba db truyen chu ebook prc download full

Chương 477: Băng Ngữ Hạ xinh đẹp. Chương 478: Hoàng Phủ Phượng khiêu khích. Chương 479: Quỷ Phù Thụ. Chương 480: Đồ quỷ trảm loan. (1) Chương 481: Đồ quỷ trảm loan. (2) Chương 482: Diệu Quang Cự Tử. Chương 483: Diêu Quang cổ quốc tính cái gì. (1) Chương 484: Diêu Quang cổ quốc tính cái gì. (2) Chương 485: Hợp sức. Chương 486: Đại tai nạn bắt đầu. Chương 487: Như hổ rình mồi. (1) Chương 488: Như hổ rình mồi. (2) Chương 489: Môn hộ trong truyền thuyết. Chương 490: Sóng gió cầu hôn nhỏ. Chương 491: Tâm sự của Trì Tiểu Điệp. (1) Chương 492: Tâm sự của Trì Tiểu Điệp. (2) Chương 493: Ngạo thị quần hùng. Chương 494: Cười nói chiến quần hùng. Chương 495: Thực lực của Băng Ngữ Hạ. (1) Chương 496: Thực lực của Băng Ngữ Hạ. (2) Chương 497: Ép hôn. Chương 498: Giết không tha. Chương 499: Chỉ thủ chiến song hùng. (1) Chương 500: Chỉ thủ chiến song hùng. (2) Chương 501: Thiên Thủ Nghịch Cửu Giới. Chương 502: Thiên tài chẳng qua là con kiến. (1) Chương 503: Thiên tài chẳng qua là con kiến. (2) Chương 504: Chúng địch vây công. Chương 505: Cười nhìn vạn địch diệt. Chương 506: Đại chiến chi thủy. Chương 507: Càn quét. (1) Chương 508: Càn quét. (2) Chương 509: Tinh Vệ hàm Thanh Dương. Chương 510: Đao kiếm vô địch. (1) Chương 511: Đao kiếm vô địch. (2) Chương 512: Đế binh ra. Chương 513: Cướp đế binh. (1) Chương 514: Cướp đế binh. (2) Chương 515: Đại tai nạn. Chương 516: Máu nhuộm Thiên Đạo Viện. Chương 517: Một kế chôn sống ngàn vạn địch. Chương 518: Phòng tuyến tiên hiền. (1) Chương 519: Phòng tuyến tiên hiền. (2) Chương 520: Sau đại chiến. Chương 521: Bí mật môn hộ vạn cổ. Chương 522: Hư Xung tiên nhân. (1) Chương 523: Hư Xung tiên nhân. (2) Chương 524: Vực Thần. Chương 525: Phương thuốc. Chương 526: Vào môn hộ vạn cổ. (1)

Đế Bá

Đang cập nhật 4704 Chương 3248301 lượt đọc

report comment share

Đọc Truyện

Ngày tạo:
Ngày cập nhật: