doc truyen dau pha chi nap lan vo dich dpcnlvd truyen chu ebook prc download full

Đấu Phá chi Nạp Lan vô địch
Đấu Phá chi Nạp Lan vô địch

Đấu Phá chi Nạp Lan vô địch

Tác giả: Đào Ca Bá Khí Thể loại: Đồng Nhân Nguồn: http://tangthuvien.vn/

Hoàn thành Convert 318 Chương 41264 lượt đọc

report comment share

Đọc Truyện

Ngày tạo:
Ngày cập nhật:

[Nam biến Nữ]

Một tên trạch nam mang theo hối đoái hệ thống xuyên qua đến sử thượng đệ nhất Đại Ma Thần, tại độ Thiên Địa Nhân tam kiếp thành thánh lúc, chết tại nhân kiếp phía dưới sau...

Chuyển sinh thành Nạp Lan Yên Nhiên cố sự! 

Convert by: hanthientuyet

Chương 1: Bỏ mình (thượng) Chương 2: Bỏ mình (hạ) Chương 3: Chuyển sinh Chương 4: Thành thần thể (thượng) Chương 5: Thành thần thể (trung) Chương 6: Thành thần thể (hạ) Chương 7: Đi Tiêu gia Chương 8: Tiêu gia Chương 9: Tiêu Viêm Chương 10: Thiên tài? Củi mục? Chương 11: Tiến về sa mạc Chương 12: Phiền phức Chương 13: Linh Lâm Chương 14: Thu đồ đệ Chương 15: Băng Hoàng Hải Ba Đông Chương 16: Phá mở phong ấn Chương 17: Uy áp Chương 18: Địa đồ Chương 19: Sai lầm Chương 20: Tiến về Medusa bộ lạc Chương 21: Mỹ Đỗ Toa Nữ Vương Chương 22: Nạp Lan Yên Nhiên G rồi? Chương 23: Thu phục (thượng) Chương 24: Thu phục (hạ) Chương 25: Thần thông (thượng) Chương 26: Thần thông (hạ) Chương 27: Ăn thịt nướng Chương 28: Cầu nguyện Chương 29: Đạp thần ba bước Chương 30: Muốn đột phá? Chương 31: Luân hồi Chương 32: Lục đạo luân hồi Chương 33: Về doanh địa Chương 34: Xuất phát Chương 35: Tụ tập Chương 36: Thông đạo Chương 37: Một chưởng trấn áp Chương 38: Thanh Liên Địa Tâm Hỏa Chương 39: Đột phá Chương 40: Khôi phục thực lực Chương 41: Tiến hóa (thượng) Chương 42: Tiến hóa (hạ) Chương 43: Thất thải Tiểu xà Chương 44: Vào thành Chương 45: Đói bụng? Chương 46: Cố lên Chương 47: Đục nước béo cò Chương 48: Vân Vận ngự tỷ! Chương 49: Ta muốn ngươi cho ta sinh con! Chương 50: Gieo xuống phôi thai