doc truyen dat ma kinh dmk truyen chu ebook prc download full

Đạt Ma Kinh

Hoàn thành 33 Chương 2881 lượt đọc

report comment share

Đọc Truyện

Ngày tạo:
Ngày cập nhật:

Chương 1: Con tạo xoay vần thật trớ trêu - Muốn được an cư đâu phải dễ Chương 2: Đất bằng dậy sóng, kịp tỉnh ngộ - Huyết của Uyên Ương loang Thiên Sơn Chương 3: Kinh biến Thiên Sơn, mất mẫu thân - Ngỡ rằng đã chết, gặp kỳ nhân Chương 4: Dùng tiểu xảo đoạt Đạt Ma kinh - Kinh mất đến kiếm lệnh cũng mất Chương 5: Cứu người: có phải vì từ bi? - Giành giật môn đồ: vì cốt cách! Chương 6: Y Thần ác tâm thu linh đan - Thoát hiểm cảnh trải bao sóng gió Chương 7: Vẫn còn luyến tiếc Hồi Nguyên đan - Tam phen rượt đuổi Dư Hải Bằng Chương 8: Giang hồ xảo trá đầy nguy hiểm - Ngơ ngơ ngác ngác giữa vòng đời Chương 9: Tình cờ chạm trán Hồng Hạc bảo - Kiếp vận gian nan vẫn đuổi đeo Chương 10: Chánh tà nan định rõ giới ranh - Vì Kiếm lệnh lao vào Hắc Tử Chương 11: Hắc Tử lâm nhập dị, nan xuất - Chốn tử địa quyết luyện thần công Chương 12: Ngờ thù gia, nào hay không phải - Dụng trí mưu thoát khỏi Hắc Tử lâm Chương 13: Phong ba dậy khắp Hán Dương thành - Giang hồ loạn động bởi U Minh Chương 14: Giáo chủ U Minh: chân hay giả - Tam chiêu ước hẹn: đầu nhị chiêu Chương 15: Do trúng thương nên phải lộ diện - Ai là người nắm giữ Tam ma Chương 16: Lộ chân tướng đối mặt ác ma - Trợ Trụ vi ngược hổ thêm vuốt Chương 17: Càng trị thương công phu càng tiến - Dùng ngụy kế thoát khỏi trùng vây Chương 18: Giương Đông kích Tây tạo lối thoát - Hắc Tử lâm thành lối đào sinh Chương 19: Nơi cổ miếu xảy cuộc chạm trán - Ngỡ huyết lưu nào hay vô sự Chương 20: Gặp cừu nhân há lẽ bỏ qua - Vì đại cục tạm gác gia thù Chương 21: Hé lần sự thật: phăng đầu mối - Ai bảo xú diện phải xú tâm Chương 22: Vì Tam phái nên phải lộ tin - Đấu nhau xong kết nghĩa kim bằng Chương 23: Gặp Nhị ma lâm vòng nguy khốn - Giữa gian nan mưu chước đào sinh Chương 24: Lạc bước hồng trần hồn mê muội - Giai nhân bi lụy mất người thân Chương 25: Đến Hoa Sơn: Hoa Sơn tan tác - Huyết lưu mãn địa phái Võ Đang Chương 26: Nhân họa đắc phúc: tăng công lực - Cùng Nhị phái hoạch định kế mưu Chương 27: Tử chiến với Phủ Việt Tàn Hồn - Một trai tài với ba gái sắc Chương 28: Bất thần ngược Bắc gặp Uyên nhi - Thêm một giai nhân đúng ba nàng Chương 29: Số phận hồng nhan sao ngắn ngủi - Cuộc tử chiến tại Hắc Tử lâm Chương 30: Giáo chủ lộ mặt thành Bảo chủ - Thiên bất dung gian đảng: thế thường Chương 31: Đã khẩn trương lại sanh sự biến - Ngẫu nhiên đạt công phu thượng thừa Chương 32: Kịp thời đến được Thiếu Lâm phái - Thần công vô thượng diệt Tam ma Chương 33: Phần kết