truyen dao phi thien ha dpth ebook prc download full

Đạo Phi Thiên Hạ

Hoàn thành 144 Chương 2075 lượt đọc

report comment share

Đọc Truyện

Ngày tạo:
Ngày cập nhật:

Chương 1: Nữ tử bên cạnh hắn Chương 2: Truyền kì giai nhân Chương 3: Tâm hồn gợn sóng Chương 4: Chính phi biến trắc phi Chương 5: Nàng không xứng được nhạc kèn Chương 6: Tiêm Tiêm công tử Chương 7: Khinh bạc Chương 8: Bàng quang Chương 9: Giữ được mạng sống Chương 10: Hàn Mai là nơi lạnh khủng khiếp Chương 11: Ngọc chưởng lôi đình Chương 12: Ám khí trùng trùng Chương 13: Ngân châm không có độc Chương 14: Mặt nạ Chương 15: Đêm động phòng Chương 16: Đồng sàng dị mộng Chương 17: Chàng vô tình thiếp vô tình 1 Chương 18: Chàng vô tình thiếp vô tình 2 Chương 19: Tàn khốc Chương 20: Dạ Vô Nhai Chương 21: Vương tôn yến Chương 22: Mạc Tầm Hoan Chương 23: Bị ám sát Chương 24: Tình cảm dây dưa Chương 25: Quyến rũ Chương 26: Phản nghịch Chương 27: Chương 27 Chương 28: Ngọn đuốc sáng lên, bóng tối thôi lui Chương 29: Cướp sắc Chương 30: Đàn gặp tri âm Chương 31: Một Giang Xuân Thủy Chương 32: Cô độc không nơi nương tựa Chương 33: Phát tiết Chương 34: Ấm áp Chương 35: Đều là vật trang trí Chương 36: Trừng phạt Chương 37: Một cái chớp mắt tao nhã Chương 38: Sóng gợn tình tố Chương 39: Dấu ấn năm ngón tay Chương 40: Đêm dài hoa chưa ngủ 1 Chương 41: Đêm dài hoa chưa ngủ 2 Chương 42: Đêm dài hoa chưa ngủ 3 Chương 43: Hoa sáng tỏ, trăng ảm đạm Chương 44: Vũ khí hoa tường vi 1 Chương 45: Vũ khí hoa tường vi 2 Chương 46: Cưỡi mây gặp trăng (1) Chương 47: Cưỡi mây gặp trăng 2 Chương 48: Chương 48 Chương 49: Sắt Sắt bị giam lỏng Chương 50: Sắt Sắt bắt đầu chẩn bị cho việc trốn đi.