doc truyen dao ma nhi de dmnd truyen chu ebook prc download full

Đạo Ma Nhị Đế

Hoàn thành 118 Chương 4529 lượt đọc

report comment share

Đọc Truyện

Ngày tạo:
Ngày cập nhật:

Trên giang hồ ngoài nhất bang, nhị hội, thất đại phái, còn có tam vị lệnh chủ là Long Phụng Lệnh Chủ, Âm Dương Lệnh Chủ và Vô Tình Lệnh Chủ.

Long Phụng Lệnh Chủ đã hy sinh phế bỏ võ công của mình để đổi lại sự bình yên cho võ lâm trong 20 năm.

Tam công tử Triệu Sĩ Nguyên tiếp nhận Long Phụng Lệnh, cùng với nhị vị huynh trưởng ra sức trùng chấn lại võ lâm, đập tan âm mưu độc bá võ lâm của Vô Tình lệnh Chủ.

Thế lực của Vô Tình Cung sau 20 năm vô cùng lớn mạnh, nguy hiểm trùng trùng, liệu họ có thể vượt qua để lấy lại uy danh của Long Phụng Lệnh Chủ năm xưa chăng?

Chương 1: Đất Bằng Dậy Sóng Chương 2: Chết Sống Nghĩa Nặng Chương 3: Uy Vũ Chẳng Sờn Chương 4: Nhẩn Nhục Tạo Thời Cơ Chương 5: Trí Cơ Thần Diệu Chương 6: Vô Tình Tiên Tử Chương 7: Quân Sơn Dật Tẩu Chương 8: Vô Danh Công Tử Chương 9: Áp Dụng Sở Học Chương 10: Thanh Liên Ngọc Nữ Chương 11: Câu Lậu Thiên Phủ Chương 12: Thanh Khiết Truyền Gia Chương 13: Đâu Là Sự Thật Chương 14: Niềm Vui Một Người Chương 15: Bẻ Thước Đo Lòng Chương 16: Hùm Thiêng Đến Lúc Thất Cơ Chương 17: Sóng Vỗ Thuyền Chao Chương 18: Một Môn Phái Lạ Chương 19: Hữu Vi Vô Vi Chương 20: Thử Vào Cảnh Hiểm Chương 21: Vây Đông Trả Tây Chương 22: Huyết Ngọc Như Ý Chương 23: Đạo Trời Lòng Người Chương 24: Cạm Bẩy Giang Hồ Chương 25: Tinh Tinh Hỏa Chương 26: Nhất Mục Song Nhân Chương 27: Nỗi Oan Vô Lượng Chương 28: Tội Của Một Người Chương 29: Kẽ Tóc Đường Tơ Chương 30: Thi Hành Thủ Đoạn Chương 31: Đêm Dài Lắm Mộng Chương 32: Lưỡng Diện Tam Đao Chương 33: Ý Tốt Của Người Chương 34: Mượn Đao Giết Người Chương 35: Tội Nghiệt Chất Chồng Chương 36: Niềm Riêng Tâm Sự Chương 37: Nghĩa Chẳng Đặng Đừng Chương 38: Tình Nặng Tâm Mê Chương 39: Sai Một Nước Cờ Chương 40: Cánh Nhạn Chân Mây Chương 41: Họa Từ Tâm Phúc Chương 42: Ra Tử Vào Sanh Chương 43: Lại Vài Động Lạ Chương 44: Ngậm Đắng Nuốt Cay Chương 45: Chiến Tranh Quân Tử Chương 46: Thế Sự Vô Thường Chương 47: Phân Công Hành Sự Chương 48: Mật Miệng Gươm Lòng Chương 49: Một Chuyện Bất Ngờ Chương 50: Những Nổi Lo Âu