doc truyen dan chi than cong dctc truyen chu ebook prc download full

Đàn Chỉ Thần Công
Đàn Chỉ Thần Công

Đàn Chỉ Thần Công

Tác giả: Ngọa Long Sinh Thể loại: Kiếm Hiệp Nguồn: vietkiem.com

Hoàn thành 124 Chương 22394 lượt đọc

report comment share

Đọc Truyện

Ngày tạo:
Ngày cập nhật:

Tiêu Lĩnh Vu công tử chẳng may mắc phải bệnh nan y Ngũ Âm Tuyệt Mạch nhưng nhờ được cao nhân cứu giúp và truyền thụ võ công. Chẳng bao lâu, chàng đã luyện thành tuyệt kỷ bắt đầu hành hiệp trượng nghĩa đương đầu với võ lâm ác bá Thẩm Mộc Phong...

Bộ này là phần tiếp theo của bộ Xác Chết Loạn Giang Hồ.

Hồi 1: GẠT ÁC MA QUẦN HÙNG TÍNH KẾ Hồi 2: NÚI ƯNG DƯƠNG HAY NÚI NHÂN DUYÊN Hồi 3: LÊN NÚI NHÂN DUYÊN LẠI GẶP NGƯỜI QUEN Hồi 4: THẤY ĐIỂM SÁNG SINH LÒNG NGỜ VỰC Hồi 5: GẶP ĐOÀN VĂN THĂNG HỎI DÒ CUNG CẤM Hồi 6: BĂNG NHI XUẤT HIỆN CỨU TIÊU LANG Hồi 7: BÁCH LÝ BĂNG THẨM VẤN PHAN LONG Hồi 8: VŨ VĂN HÀN ĐÀO ĐIỀU TRA HANG NÚI Hồi 9: HÀN ĐÀO QUAN SÁT CẢNH THIÊN NHIÊN Hồi 10: HÀN ĐÀO CHÚ Ý ĐẾN THANH CỔ KIẾM Hồi 11: TRONG HANG NÚI PHÁT SINH BIẾN CỐ Hồi 12: NGOÀI THẠCH ĐỘNG NGỌC ĐƯỜNG XUẤT HIỆN Hồi 13: CHU TRIỆU LONG BẠI LỘ ÁC TÂM Hồi 14: MẾN TÀI CAO TOAN BÀI HỢP TÁC Hồi 15: TIÊU LĨNH VU TÌM KẾ ĐƯA TIN Hồi 16: TIÊU LĨNH VU KIỀM CHẾ HÀN ĐÀO Hồi 17: ĐỤC VÁCH ĐÁ CÔNG NHÂN TỬ NẠN Hồi 18: VŨ VĂN HÀN ĐÀO TÌM CỬA CUNG CẤM Hồi 19: MỌI NGƯỜI TRANH NHAU VÀO CUNG CẤM Hồi 20: CUỘC ĐẤU TRÍ GIỮA HAI TAY CỰ PHÁCH Hồi 21: PHÂN CHIA BẢO VẬT Hồi 22: CÔNG TRÌNH VĨ ĐẠI TRONG CUNG CẤM Hồi 23: KIẾN TRÚC THẦN KỲ TRONG CUNG CẤM Hồi 24: THẬP ĐẠI CAO NHÂN TRONG CUNG CẤM Hồi 25: HÀN ĐÀO TIẾP TỤC CUỘC ĐIỀU TRA Hồi 26: TIÊU LĨNH VU VÔ Ý ĐỤNG CƠ QUAN Hồi 27: SOÁI THIÊN NGHI CÒN MANG MẶT GIẢ Hồi 28: BỊ TỐ LẠI HÀN ĐÀO BỞ VÍA Hồi 29: TRONG MẬT THẤT ĐIỀU TRA BÍ LỤC Hồi 30: MẤT CHÌA KHÓA PHẢI ĐỀN BÍ LỤC Hồi 31: VŨ VĂN HÀN ĐÀO QUAY LẠI GIÚP TIÊU LANG Hồi 32: THẤY NGUY CƠ GIAN HÙNG CHỊU LÚN Hồi 33: ĐẤU CHƯỞNG LỰC TIÊU LANG BỊ TRỌNG THƯƠNG Hồi 34: GIẢI CỨU TIÊU LANG ĐỔI THÙ RA BẠN Hồi 35: VÌ TIÊU LANG, BÁCH LÝ CỨU BA NGƯỜI Hồi 36: VƯỢT HIỂM NGHÈO TIÊU LANG Y ƯỚC Hồi 37: CẢM LÒNG TRI KỶ CAO NHÂN TẶNG BÍ LỤC Hồi 38: KHÂU TIỂU SAN KHÔNG CHO HỘI DIỆN Hồi 39: ĐỊCH NHÂN KÉO ĐẾN RẤT ĐÔNG NGƯỜI Hồi 40: CUỘC BÀN CÃI GAY GO TRONG THẠCH THẤT Hồi 41: CUỘC TRANH BIỆN THỊ PHI GAY CẤN Hồi 42: KHÂU TIỂU SAN TRÌNH BÀY NỘI VỤ Hồi 43: TIÊU LĨNH VU ĐẢ BẠI TAM TUYỆT Hồi 44: TIÊU LĨNH VU TỶ ĐẤU TRƯƠNG THÀNH Hồi 45: KHÂU TIỂU SAN ĐẢ BẠI TRƯƠNG LÃO PHU NHÂN Hồi 46: KHÂU TIỂU SAN HẸN NGÀY TÁI NGỘ Hồi 47: TIÊU LĨNH VU TỪ BIỆT TỶ NƯƠNG Hồi 48: TRONG TỬU ĐIẾM THỰC KHÁCH ĐỀU NGỘ ĐỘC Hồi 49: TIÊU LĨNH VU UY HIẾP LÃO PHU NHÂN Hồi 50: QUÁI BÀ THUA CUỘC GẶP SONG MA