doc truyen dai yeu thong linh dytl truyen chu ebook prc download full

Đại Yêu Thông Linh
Đại Yêu Thông Linh

Đại Yêu Thông Linh

Tác giả: Vũ Đích Pháp Thuật Thư Thể loại: Tiên Hiệp Nguồn: http://bachngocsach.com/

Đang cập nhật Convert 458 Chương 38321 lượt đọc

report comment share

Đọc Truyện

Ngày tạo:
Ngày cập nhật:

Thể loại: Cổ Điển Tiên Hiệp

Thế gian khác thường sự tình, thế gian khác thường chi vật, thế gian khác thường chi nhân, là mê hoặc.

Yêu giả, hoặc cỏ cây hóa hình, hoặc ngoan thạch thông suốt, hoặc chim thú nhanh trí, hoặc phàm nhân trường sinh.

Trường sinh người cũng yêu, Dữ Thiên Địa Đồng Thọ chính là thiên địa đại yêu.

Cho nên, muốn thành tiên giả, trước thành yêu.

Vì vậy thì có như vậy một cái trấn nhỏ thiếu niên muốn cầu trường sinh cùng lăng tiêu, cho nên không tiếc thân hóa đại yêu câu chuyện.

Quyển 1: Nam Vân Việt Quốc - Chương 1: Thiếu Niên trong Thị Trấn nhỏ Quyển 1: Nam Vân Việt Quốc - Chương 2: Đông Sơn đấu pháp Quyển 1: Nam Vân Việt Quốc - Chương 3: Tông môn Quyển 1: Nam Vân Việt Quốc - Chương 4: Thiên Địa sụp đổ Quyển 1: Nam Vân Việt Quốc - Chương 5: Đại Yêu hô Phong Quyển 1: Nam Vân Việt Quốc - Chương 6: Khai sơn! Quyển 1: Nam Vân Việt Quốc - Chương 7: Cổ thụ Quyển 1: Nam Vân Việt Quốc - Chương 8 Quyển 1: Nam Vân Việt Quốc - Chương 9 Quyển 1: Nam Vân Việt Quốc - Chương 10 Quyển 1: Nam Vân Việt Quốc - Chương 11 Quyển 1: Nam Vân Việt Quốc - Chương 12 Quyển 1: Nam Vân Việt Quốc - Chương 13 Quyển 1: Nam Vân Việt Quốc - Chương 14 Quyển 1: Nam Vân Việt Quốc - Chương 15 Quyển 1: Nam Vân Việt Quốc - Chương 16 Quyển 1: Nam Vân Việt Quốc - Chương 17 Quyển 1: Nam Vân Việt Quốc - Chương 18 Quyển 1: Nam Vân Việt Quốc - Chương 19 Quyển 1: Nam Vân Việt Quốc - Chương 20 Quyển 1: Nam Vân Việt Quốc - Chương 21 Quyển 1: Nam Vân Việt Quốc - Chương 22 Quyển 1: Nam Vân Việt Quốc - Chương 23 Quyển 1: Nam Vân Việt Quốc - Chương 24 Quyển 1: Nam Vân Việt Quốc - Chương 25 Quyển 1: Nam Vân Việt Quốc - Chương 26 Quyển 1: Nam Vân Việt Quốc - Chương 27 Quyển 1: Nam Vân Việt Quốc - Chương 28 Quyển 1: Nam Vân Việt Quốc - Chương 29 Quyển 1: Nam Vân Việt Quốc - Chương 30 Quyển 1: Nam Vân Việt Quốc - Chương 31 Quyển 1: Nam Vân Việt Quốc - Chương 32 Quyển 1: Nam Vân Việt Quốc - Chương 33 Quyển 1: Nam Vân Việt Quốc - Chương 34 Quyển 1: Nam Vân Việt Quốc - Chương 35 Quyển 1: Nam Vân Việt Quốc - Chương 36 Quyển 1: Nam Vân Việt Quốc - Chương 37 Quyển 1: Nam Vân Việt Quốc - Chương 38 Quyển 1: Nam Vân Việt Quốc - Chương 39 Quyển 1: Nam Vân Việt Quốc - Chương 40 Quyển 1: Nam Vân Việt Quốc - Chương 41 Quyển 1: Nam Vân Việt Quốc - Chương 42 Quyển 1: Nam Vân Việt Quốc - Chương 43 Quyển 1: Nam Vân Việt Quốc - Chương 44 Quyển 1: Nam Vân Việt Quốc - Chương 45 Quyển 1: Nam Vân Việt Quốc - Chương 46 Quyển 1: Nam Vân Việt Quốc - Chương 47 Quyển 1: Nam Vân Việt Quốc - Chương 48 Quyển 1: Nam Vân Việt Quốc - Chương 49 Quyển 1: Nam Vân Việt Quốc - Chương 50