doc truyen dai xa vuong thinh bo di dxvtbd truyen chu ebook prc download full

Đại Xà Vương Thỉnh Bò Đi
Đại Xà Vương Thỉnh Bò Đi

Đại Xà Vương Thỉnh Bò Đi

Hoàn thành 154 Chương 9141 lượt đọc

report comment share

Đọc Truyện

Ngày tạo:
Ngày cập nhật:

Chương 1: Mượn rắn giết người Chương 2: Người cũng như tên Chương 3: Chuyện cũ của Miên Miên Chương 4: Thử nhắc nhở Chương 5: Chết ngoài ý muốn Chương 6: Cô đã xuyên qua Chương 7: Hiện trạng đáng sợ Chương 8: Cha mẹ mới Chương 9: Thần a cứu nàng Chương 10: Nhìn thấy giao phối Chương 11: Tuyển tú nữ Chương 12: Trở thành tú nữ Chương 13: Thụy Tuyết Xà vương Chương 14: Đám đông tú nữ Chương 15: Ước ao được đào thải Chương 16: Quá nhiều qui củ Chương 17: Biếm thành cung nữ Chương 18: Ai đang ca hát Chương 19: Ngươi nói cái gì? Chương 20: Không biết nguyên nhân Chương 21: Chọc giận Xà vương Chương 22: Chọn ngươi thị tẩm Chương 23: Nụ hôn đầu của nàng Chương 24: Hại người hại mình Chương 25: Quả nhiên đủ nhuyễn Chương 26: Rất muốn gặp nàng Chương 27: Nam tử thần bí Chương 28: Vừa gặp đã thương Chương 29: Không phải thương hại Chương 30: Vận khí lâm hàng Chương 31: Tùy thời sẽ nịnh Chương 32: Thử thách thời gian Chương 33: Bất cứ giá nào Chương 34: Không phải như vậy Chương 36: Không nên sống! Chương 37: Án mạng trong cung Chương 38: Mãnh liệt nghĩ cách Chương 39: Nàng không xấu! Chương 40: Cự tuyệt quan tâm! Chương 41: Nhìn không ra Chương 42: Giúp ta được không Chương 43: Ngươi đúng là heo Chương 44: Cho trẫm lý do Chương 45: Điều kiện trao đổi Chương 46: Chọc giận Nhu phi Chương 47: Nội tâm buồn khổ Chương 48: Làm bằng hữu Chương 49: Hoa viên bí ẩn Chương 50: Theo bồi ta được không? Chương 51: Luôn luôn chào đón