doc truyen dai tranh chi the dtct truyen chu ebook prc download full

Đại Tranh Chi Thế

Hoàn thành 293 Chương 67917 lượt đọc

report comment share

Đọc Truyện

Ngày tạo:
Ngày cập nhật:

Bạn đang đọc truyện Đại Tranh Chi Thế của tác giả Nguyệt Quan trên trang đọc truyện online.Vào thời kỳ Xuân Thu chiến quốc, vua nước Ngô lúc bấy giờ là Ngô vương Liêu. Năm 515 TCN, nhân lúc Sở Bình vương mất, con thứ là Sở Chiêu vương mới lên thay, Ngô vương bèn sai người mang quân đánh Sở, bao vây đất Lục Cao.Công tử Quang là anh họ của Ngô vương Liêu. Tháng 4 năm 515 TCN, trong lúc chiến sự với nước Sở chưa ngã ngũ thì công tử Quang mưu đoạt ngôi vua nước Ngô. Trong nhà công tử Quang có một môn khách là Ngũ Tử Tư, Ngũ Tử Tư hiến kế dùng thích khách hành thích Ngô vương, còn tiến cử Chuyên Chư làm thích khách.Công tử Quang mời Ngô vương Liêu đến dự tiệc rồi sai dũng sĩ Chuyên Chư hành thích ông. Chuyên Chư giấu sẵn lưỡi dao trong bụng cá, khi bưng cá đến gần Ngô vương bèn rút dao ra bất ngờ đâm Ngô vương. Ngô vương chết tại chỗ. Công tử Quang lên ngôi lấy hiệu là Hạp Lư.Lúc đó một người con vua của Ngô Liêu là Khánh Kỵ đang chinh chiến ở nước Sở, nghe tin vua cha bị sát hại thì trốn sang nước Vệ, chiêu hiền đãi sĩ, liên kết lân bang chờ ngày trở về phục thù. Hạp Lư nghe tin lo ăn không biết ngon, nằm không được yên, nghe tiếng Yêu Ly yêu hùng bèn nghĩ kế dùng Yêu Ly để giết Khánh Kỵ.Để Khánh Kỵ tin, Hạp Lư bèn dùng khổ nhục kế khép Yêu Ly vào tội rồi chặt mất tay phải, giết chết cả bố mẹ vợ con. Yêu Ly gặp Khánh Kỵ, xin chiêu nạp để cùng báo thù Hạp Lư. Khánh Kỵ tin dùng và kết làm tâm phúc.Đến khi Khánh Kỵ đưa binh sĩ và thuyền bè xuôi dòng Trường Giang tiến đánh Ngô, Khánh Kỵ cùng ngồi chung thuyền với Yêu Ly, Yêu Ly nhằm lúc gió thổi mạnh cầm giáo đâm xuyên qua bụng Khánh Kỵ.Theo đúng dòng chảy lịch sử, một tráng sĩ uy mãnh đã phải ra đi vĩnh viễn, mang theo mối thù thấu xương cốt mà chưa kịp đòi lại. Nhưng dưới sự tưởng tượng của Nguyệt Quan, lịch sử, tới đây vẫn chưa chấm dứt…

Chương 1: Yêu Ly đâm Khánh Kỵ Chương 2: Chết đi sống lại Chương 3: Lập kế hoạch trên ngưu xa Chương 4: Mãnh nam Sơn Đông Chương 5: Tử lộ Chương 6: Không hẹn mà gặp Chương 7: Hữu mỹ nhất nhân, thanh dương uyển hề... Chương 8: Lĩnh ngộ Chương 9: Tân sinh Chương 10: Tất Thành Chương 11: Du thuyết Chương 12: Hai đại mỹ nhân Chương 13: Tất Thành đệ nhất mỹ nhân Chương 14: Láng giềng đạo chích Chương 15: Dựng cờ Chương 16: Gia quốc nhất lý Chương 17: Mưu đồ đạo tặc Chương 18: Đối vũ Chương 19: Xuất du Chương 20: Anh Đào Chương 21: Đầu hiệu Chương 22: Biếu lễ Chương 23: Đầu hoài Chương 24: Mật nghị Chương 25: Quỷ quyệt Chương 26: Dạ ca (Tiếng hát trong đêm) Chương 27: Dị tâm Chương 28: Phản khách Chương 29: Nghiêm trận Chương 30: Nếu có tình Chương 31: Anh Đào Chương 32: Tựa như vô tình Chương 33: Cổ đạo biên Chương 34: Vạn nhân địch Chương 35: Phong phạm hiệp nghĩa Chương 36: Lẽ nào lại như vậy Chương 37: Dục cự hoàn nghênh Chương 38: Ngươi tới ta đi Chương 39: Hổ lớn hổ bé Chương 40: Thế đạo tại tranh Chương 41: Chỉ luận huyết thống Chương 42: Lỗ quốc Tam hoàn Chương 43: Tri lễ đường Chương 44: Thần thương thiệt kiếm* Chương 45: Quý Tôn tính kế Chương 46: Các tự bị chiến* Chương 47: Nhị hoàn mật mưu Chương 48: Thản thành tương kiến Chương 49: Lỗ Quái cư Chương 50: Đề tài vĩnh hằng