doc truyen dai tai bien dtb truyen chu ebook prc download full

Đại Tai Biến
Đại Tai Biến

Đại Tai Biến

Tác giả: Phẫn Nộ Tát Nhĩ Thể loại: Khoa Ảo Nguồn: http://tangthuvien.vn/

Hoàn thành Convert 1177 Chương 93318 lượt đọc

report comment share

Đọc Truyện

Ngày tạo:
Ngày cập nhật:

Đại tai biến vào thời khắc toàn bộ nhân loại đón nhận vô số quái vật phủ xuống, nhân loại phải đấu tranh để trở thành một vủ trụ công dân là có thể sinh tồn, Diệp Trạm một đời phấn đấu đả được leve 97 kém một chút là có thể đạt leve 100 là có thể thu được vủ trụ công dân, nhưng đả chết trọng sinh lai 5 năm trước.

Chương 1: Sống lại 5 năm trước Chương 2: Đại Tai Biến Chương 3: Vũ Khí Chương 4: Vô Cực Kiếm Thánh Chương 5: Bàn Tử thăng cấp Chương 6: Thăng cấp Chương 7: Tằng Thành trưởng thành Chương 8: Con nhện Chương 9: Kỹ Năng Hoàn Chương 10: Địa Tinh nhiệm vụ Chương 11: Người quen Chương 12: Dị hình trùng Chương 13: Mạt Thế Pháp Tắc Chương 14: Nhất định phải chết Chương 15: Đại Minh Tinh Chương 16: Rắp tâm bất lương Chương 17: Anh hùng cứu mỹ nhân? Chương 18: Vô Song Kiếm Cơ Chương 19: Lột xác Chương 20: Cao ốc bên trong người Chương 21: Tà ác đồ tể Chương 22: Ác chiến Chương 23: Oán phẫn Chương 24: Mạt Thế Nhân Tính Chương 25: Đi tới nơi đóng quân Chương 26: Đến nơi đóng quân Chương 27: Vật Phẩm Chương 28: Huyết Lang Bang Chương 29: Nơi đóng quân thế lực Chương 30: Huyệt Cư Nhân Nhiệm Vụ Chương 31: Sáo Trang Ưu Thế Chương 32: Tinh anh Huyệt Cư Nhân Chương 33: Đánh lén Chương 34: Phản đánh giết Chương 35: Hoa hồng có gai Chương 36: Hoàn thành nhiệm vụ Chương 37: Lam Sắc Vũ Khí Chương 38: Nhận được nhiệm vụ Chương 39: Được thuốc giải Chương 40: Bán con gái Chương 41: Nơi đóng quân cửa giết người Chương 42: Lại gặp mặt nhau Chương 43: Giang Tuyết tâm tư Chương 44: Giang Tuyết nhiệt tình Chương 45: Triệu Trung tới chơi Chương 46: Mua vũ khí Chương 47: Đầu hoài tống bão Chương 48: Từ chối Chương 49: Thay đổi thế cuộc Chương 50: Giang Tuyết trả thù