doc truyen dai soi hoang on nhu dshon truyen chu ebook prc download full

Đại Sói Hoang Ôn Nhu

Hoàn thành 10 Chương 2658 lượt đọc

report comment share

Đọc Truyện

Ngày tạo:
Ngày cập nhật:

Một cô tiểu thư đã đến lúc phải lấy chồng và cha cô đã sắp xếp hôn sự cho cô đầu vào đó, nhưng cô chưa muốn kết hôn nên quyết định đào hôn và bỏ nhà ra đi.

Nhưng anh ngờ khi cô ra đi thì lại gặp hắn, một tên thỏ phỉ đã từng bị cha nàng đuổi ra khỏi cửa không cho náng lấy hắn. Nay gặp được hắn là xui cho nàng, hắn đem nàng về cố ý muôn nàng làm tân nương của hắn, cùng hắn bái đường và chính thức trở thành phu nhân của hắn.

Hắn nghĩ như vậy là có thể trói buộc được nàng sao? Nằm mơ đi! Giấc mộng tự do của nàng nhất định có thể chiến thắng kế dịu dàng của hắn.