doc truyen dai sat tinh dst truyen chu ebook prc download full

Đại Sát Tinh

Hoàn thành 62 Chương 3087 lượt đọc

report comment share

Đọc Truyện

Ngày tạo:
Ngày cập nhật:

Chương 1: XÁC PHƠI NẠI HÀ SƠN Chương 2: VÔ TẬN BI HOAN, VÔ TẬN THÙ Chương 3: SÓNG CHƯA LẶNG, SÓNG KHÁC DẬY Chương 4: TẠM NGƯNG CAN QUA VÀO THÂM SƠN Chương 5: QUÁI KHÁCH LƯU LẠC GIẢ NHƯ THẬT Chương 6: ĐƠN THÂN ĐỘC MÃ ĐẠI NÁO SONG NGHĨA BANG Chương 7: HOÀNG LONG THỌ KHỐN BẠO HÌNH Chương 8: SÁT TINH ĐỘT HIỆN NGOÀI MÀN THE Chương 9: HOÀNG LONG LỘNG OAI NÁO THANH TÙNG Chương 10: TÀN MỆNH ĐOẠN HỒN, TÌNH GIA NHÂN Chương 11: ĐẤU TRÍ THI MƯU, LÃO CÔ TỈNH Chương 12: MÃNH THÚ TRONG GIẢ ÂM SƠN Chương 13: CUỘC CHIẾN GIAN NAN GIỮA NGƯỜI VÀ THÚ Chương 14: LÚC GIAN NGUY BÀY TỎ NỖI NIỀM Chương 15: LOẠN THẠCH BA, HỘI NGỘ VÔ SONG PHÁI Chương 16: TRANG ANH KIỆT Ý HỢP TÂM ĐẦU Chương 17: HOÀNG LONG CHƯỞNG PHỤC BÁN HỔ THỦ Chương 18: HẮC THỦ ĐẢNG ÂM ĐỘC TỬ VONG Chương 19: Hồi 19 TÂY THƯƠNG HÀ, HOÀNG LONG CHẠM TRÁN HẮC THỦ ĐẢNG Chương 20: VÔ SONG PHÁI HIỆP CỐC PHỤC BINH Chương 21: BÌ THẠCH SƠN LINH ĐÌNH YẾN TIỆC Chương 22: ĐẠI LONG GIÁC VẤY MÁU HẮC THỦ ĐẢNG Chương 23: VÔ ÚY SƠN TRANG NGẬP KHÓI LỬA Chương 24: NGUY CƠ GIĂNG BỦA CHẲNG SAO LƯỜNG Chương 25: VÔ SONG PHÁI LẦM KẾ SA BIỂN LỬA Chương 26: BÍCH HUYẾT LIỆT HỒN, MÁU ANH HÙNG Chương 27: XÍCH XAM XUẤT HIỆN, THÙ LẠI THÊM THÙ Chương 28: MÃNH HỔ THỌ THƯƠNG OAI KHIẾP NGƯỜI Chương 29: QUA CƠN NGUY KHỐN LẠI TRANH ANH HÙNG Chương 30: HOÀNG LONG HÒA GIẢI, THÙ LẠI HÓA THÂN Chương 31: ĐỘT NHẬP HANG HỔ, MƯU TÌM HỔ CON Chương 32: THIẾT ĐẢM HÙNG TÂM THÁM HỔ HUYỆT Chương 33: PHÍCH LỊCH XÀ HỎA CHẤN QUẦN HỔ Chương 34: DŨNG KHÍ NGẤT TRỜI MÂY Chương 35: LAO THẤT HIỂM TRÙNG TRÙNG Chương 36: VŨ LỘNG THẦN OAI THOÁT TRÙNG VÂY Chương 37: BẠCH Y TUYỆT ĐAO THIẾT ĐỘC HÀNH Chương 38: HẠT THẠCH GIẢN QUYẾT CHIẾN KINH HOÀNG Chương 39: CẦU THÉP VƯỢT HÀO CHÔNG Chương 40: BIỂN LỬA NGẬP ĐẤT TRỜI Chương 41: ĐƠN THÂN ĐỘC MÃ NHẬP TRÙNG VÂY Chương 42: HUYẾT HẢI CỰU LẦU Chương 43: ĐỘT NHẬP NHƯ Ý PHỦ Chương 44: HỒNG PHẤN ĐA TÌNH LỘ THIÊN CƠ Chương 45: HOÀNG LONG HIỆN CHÂN TƯỚNG Chương 46: MẠO HIỂM CƯỚP GIAI NHÂN Chương 47: KHÍ HÙNG DŨNG SĨ VÔ SONG Chương 48: BÍ MẬT HÒN GIẢ SƠN Chương 49: BÍCH HUYẾT LIỆT HỎA HẢO SĨ ĐỞM Chương 50: LONG HÀNH PHONG VÂN CHẤN THIÊN OAI