doc truyen dai nghich chi mon dncm truyen chu ebook prc download full

Đại Nghịch Chi Môn
Đại Nghịch Chi Môn
Huyền Huyễn Nguồn: http://tangthuvien.vn/ Thêm Chương

Đại Nghịch Chi Môn

Tác giả: Tri Bạch Thể loại: Huyền Huyễn Nguồn: http://tangthuvien.vn/

Hoàn thành Convert 1635 Chương 182919 lượt đọc

report comment share

Đọc Truyện

Ngày tạo:
Ngày cập nhật:

Thể Loại : Đông Phương Huyền Huyễn

Lại để cho từng cái người mang lòng thiện niệm đã trải qua nhất thổ hào cuộc sống, sẽ đem từng cái người mang lòng ác niệm đưa vào địa ngục.

Phương thức rốt cuộc là ước thúc người tốt hay là người xấu?

Tôn pháp người vì cái gì ngược lại khắp nơi bị quản chế?

Khai mở một cánh cửa, nghịch thế đạo mà làm.

Dùng đại hung thủ đoạn để đạt được đại thiện sự tình.

Tu luyện đẳng cấp: Tẩy Tủy Chi cảnh, Thăng Túy Chi cảnh, Tu Di Chi cảnh, Tù Dục Chi cảnh, Tiểu Mãn Cảnh, Đại Mãn Cảnh, Thiên Cảnh...

QUYỂN 1: HUYỄN THẾ TRƯỜNG CƯ - Chương 1: Ấu thú QUYỂN 1: HUYỄN THẾ TRƯỜNG CƯ - Chương 2: Các ngươi thiếu của ta QUYỂN 1: HUYỄN THẾ TRƯỜNG CƯ - Chương 3: Đi ăn thịt QUYỂN 1: HUYỄN THẾ TRƯỜNG CƯ - Chương 4: Khiêm tốn còn là lên giọng phách lối QUYỂN 1: HUYỄN THẾ TRƯỜNG CƯ - Chương 5: Một người diệt ngươi một đám QUYỂN 1: HUYỄN THẾ TRƯỜNG CƯ - Chương 6: Không thể đi QUYỂN 1: HUYỄN THẾ TRƯỜNG CƯ - Chương 7: Ngươi gặp được hắn QUYỂN 1: HUYỄN THẾ TRƯỜNG CƯ - Chương 8: Tốt hay xấu QUYỂN 1: HUYỄN THẾ TRƯỜNG CƯ - Chương 9: Bên người chảy xuôi tình hữu nghị QUYỂN 1: HUYỄN THẾ TRƯỜNG CƯ - Chương 10: Trị thương QUYỂN 1: HUYỄN THẾ TRƯỜNG CƯ - Chương 11: Dẹp yên cơn sóng gió QUYỂN 1: HUYỄN THẾ TRƯỜNG CƯ - Chương 12: Đấu tranh giành thiên hạ QUYỂN 1: HUYỄN THẾ TRƯỜNG CƯ - Chương 13: Mục tiêu tu hành QUYỂN 1: HUYỄN THẾ TRƯỜNG CƯ - Chương 14: Linh ngọc QUYỂN 1: HUYỄN THẾ TRƯỜNG CƯ - Chương 15: Cái gì đó QUYỂN 1: HUYỄN THẾ TRƯỜNG CƯ - Chương 16: An gia ta sai rồi QUYỂN 1: HUYỄN THẾ TRƯỜNG CƯ - Chương 17: Nghịch thiên cải mệnh QUYỂN 1: HUYỄN THẾ TRƯỜNG CƯ - Chương 18: Mượn tửu kỳ QUYỂN 1: HUYỄN THẾ TRƯỜNG CƯ - Chương 19: Cây tăm QUYỂN 1: HUYỄN THẾ TRƯỜNG CƯ - Chương 20: Nhe răng cười QUYỂN 1: HUYỄN THẾ TRƯỜNG CƯ - Chương 21: Tam thúc QUYỂN 1: HUYỄN THẾ TRƯỜNG CƯ - Chương 22: Đạt được linh thạch QUYỂN 1: HUYỄN THẾ TRƯỜNG CƯ - Chương 23: Thư sinh Mộc Trường Yên QUYỂN 1: HUYỄN THẾ TRƯỜNG CƯ - Chương 24: Đổi mặt QUYỂN 1: HUYỄN THẾ TRƯỜNG CƯ - Chương 25: Ta đi theo ngươi QUYỂN 1: HUYỄN THẾ TRƯỜNG CƯ - Chương 26: Tinh kỵ Thiết Lưu Hỏa QUYỂN 1: HUYỄN THẾ TRƯỜNG CƯ - Chương 27: Cửu Tinh Đài QUYỂN 1: HUYỄN THẾ TRƯỜNG CƯ - Chương 28: Nghịch Thiên Ấn QUYỂN 1: HUYỄN THẾ TRƯỜNG CƯ - Chương 29: Bị đá quán QUYỂN 1: HUYỄN THẾ TRƯỜNG CƯ - Chương 30: Đêm vào thương man QUYỂN 1: HUYỄN THẾ TRƯỜNG CƯ - Chương 31: Người cùng điêu QUYỂN 1: HUYỄN THẾ TRƯỜNG CƯ - Chương 32: Thủ mộ năm trăm năm QUYỂN 1: HUYỄN THẾ TRƯỜNG CƯ - Chương 33: Vòng tay QUYỂN 1: HUYỄN THẾ TRƯỜNG CƯ - Chương 34: Cá lớn bay lên trời cao QUYỂN 1: HUYỄN THẾ TRƯỜNG CƯ - Chương 35: Trở lại Võ viện QUYỂN 1: HUYỄN THẾ TRƯỜNG CƯ - Chương 36: Tới từ địa ngục nguyền rủa QUYỂN 1: HUYỄN THẾ TRƯỜNG CƯ - Chương 37: Nhà xí nổ tan QUYỂN 1: HUYỄN THẾ TRƯỜNG CƯ - Chương 38: Lão Hoắc QUYỂN 1: HUYỄN THẾ TRƯỜNG CƯ - Chương 39: Đập nồi dìm thuyền Trần Chu QUYỂN 1: HUYỄN THẾ TRƯỜNG CƯ - Chương 40: Khảo thí QUYỂN 1: HUYỄN THẾ TRƯỜNG CƯ - Chương 41: Ai cũng không được, cho phép động đến hắn QUYỂN 1: HUYỄN THẾ TRƯỜNG CƯ - Chương 42: Cuối cùng cũng phải đến tỷ thí QUYỂN 1: HUYỄN THẾ TRƯỜNG CƯ - Chương 43: Ba trận QUYỂN 1: HUYỄN THẾ TRƯỜNG CƯ - Chương 44: Thiên Khải Tông Khúc Lưu Hề QUYỂN 1: HUYỄN THẾ TRƯỜNG CƯ - Chương 45: Hai trận ba trận QUYỂN 1: HUYỄN THẾ TRƯỜNG CƯ - Chương 46: Ba lần nổ QUYỂN 1: HUYỄN THẾ TRƯỜNG CƯ - Chương 47: Nhìn thấu QUYỂN 1: HUYỄN THẾ TRƯỜNG CƯ - Chương 48: Đuổi giết QUYỂN 1: HUYỄN THẾ TRƯỜNG CƯ - Chương 49: Cám ơn cùng không khách khí QUYỂN 1: HUYỄN THẾ TRƯỜNG CƯ - Chương 50: Gặp lại hoặc cũng không thấy nữa