doc truyen dai kiem than thanh dkt truyen chu ebook prc download full

Đại Kiếm Thánh
Đại Kiếm Thánh

Đại Kiếm Thánh

Tác giả: Dạ. Mộng Hàn Thể loại: Huyền Huyễn Nguồn: http://truyencv.com/

Đang cập nhật Convert 1638 Chương 345112 lượt đọc

report comment share

Đọc Truyện

Ngày tạo:
Ngày cập nhật:

Đại Kiếm Thần - Đại Kiếm Thánh.

Kiếm, Bách Binh Vương Giả!

Vương Giả, Chưởng Bá Khí Dã!

Thôn Phong Vẫn Vũ Táng Lạc Nhật, Bễ Mâu Cổ Kim Khí Như Hồng.

Khi Sơn Cản Hải Lăng Vạn Giới, Tiếu Ngạo Quỳnh Tiêu Huyết Nhiễm Thiên.

Vạn Giới xưng tôn, Kiếm chủ chìm nổi!

Thiếu niên Phương Hạo Thiên thiên sinh Kiếm Tâm, nhân họa đắc phúc, lấy được Vô Thượng Thần Công, tu Vô Song Kiếm Pháp.

Tình Thâm Mỹ Nữ Vạn Thế Bạn, Nhiệt Huyết Huynh Đệ Vạn Thế Tùy.

Ba thước Trường Kiếm đâm Thương Khung, múa Trường Thiên, trảm Nhật Nguyệt, che Thiên Địa, lên Kiếm Đạo bỉ ngạn, Ngạo Kiếm Cửu Trọng Thiên.

Hà Vị Truyền Kỳ, Đại Kiếm Thần Dã!

5 chương truyện mới nhất

Chương 1: Cưỡng hôn Chương 2: Càn Khôn Cửu Huyền Chương 3: Một chiêu Chương 4: Mịch Bảo Hầu Chương 5: Địa Huyền Linh Tham Chương 6: Huyền Lực cảnh Tứ Trọng Chương 7: Thực có can đảm trở về Chương 8: Chiến Phương Uy Chương 9: Toàn thắng Chương 10: Thiên Tài trở về Chương 11: Tiềm Long Xuất Uyên Chương 12: Thiên la địa võng Chương 13: Truy sát Chương 14: Thiếu nữ Thanh Tuyền Chương 15: Lạc Tuyết Vô Ảnh Bộ Chương 16: Cơ Sở Thập Tứ Thức Chương 17: Nộ Kiếm Hàn Quang Bách Vạn Trượng Chương 18: Xuất Uyên Chương 19: Ép bán ép mua Chương 20: Đưa bảo đồng tử Chương 21: Gặp hoa Chương 22: Địa Huyết Thử Vương Chương 23: Cặn bã Chương 24: Tiến cử Chương 25: Cửu Điện Chương 26: Quỷ Tam Biến Chương 27: Chúng ta là anh em Chương 28: Ta muốn hắn chết Chương 29: Không chịu nổi một kích Chương 30: Trộm gà không thành lại mất nắm thóc Chương 31: Tiến về Nguyên Võ Môn Chương 32: Là đối thủ liền đánh Chương 33: Nhận lấy nhiệm vụ, Đồng Minh Chương 34: Chứng minh tư cách Chương 35: Kiếm Đạo Minh mời Chương 36: Vào núi Chương 37: Thù mới hận cũ Chương 38: Ác Nhân tự có ác nhân trị Chương 39: Ác Quỷ Phệ Hồn Chương 40: Dị Hồn Phệ Luyện Công Chương 41: Dụ sát Chương 42: Ma Cốt Cốc Chương 43: Tiểu oan gia Chương 44: Chiến Linh Võ Chương 45: Phong Vân Khô Kiệt Nhất Kiếm Phong Chương 46: Áp ai thắng Chương 47: Quỷ Ảnh Tứ Nguyệt Chương 48: Giết Long Chương 49: Phúc ở khó cũng ở Chương 50: Có thể chết thật