doc truyen dai hoan du - cho ta khuynh that giang san dhd ctktgs dhdctktgs truyen chu ebook prc download full

Đại Hoàn Dư - Cho Ta Khuynh Thất Giang San
Đại Hoàn Dư - Cho Ta Khuynh Thất Giang San

Đại Hoàn Dư - Cho Ta Khuynh Thất Giang San

Hoàn thành 291 Chương 16055 lượt đọc

report comment share

Đọc Truyện

Ngày tạo:
Ngày cập nhật:

Chương 1: Phần 1 : Cỗ quan tài ngàn năm xuất hiện Chương 2: Phần 2: Cỗ quan tài ngàn năm xuất hiện Chương 3: Phần 1: Cái chết thần bí Chương 4: Phần 2: Cái chết thần bí Chương 1: Phần 1: Tâm cơ trùng trùng Chương 2: Phần 2 : Tâm cơ trùng trùng Chương 3: Phần 3: Tâm cơ trùng trùng Chương 4: Phần 4 : Tâm cơ trùng trùng Chương 5: Phần 1: Gặp gỡ quá sớm Chương 6: Phần 2: Gặp gỡ quá sớm Chương 7: Phần 1: Điều kiện Chương 8: Phần 1: Chuyện xưa như mây khói Chương 9: Phần 2: Chuyện xưa như mây khói Chương 10: Phần 1: Phụng chỉ dự yến Chương 11: Phần 2: Phụng chỉ dự yến Chương 12: Phần 1: Tả hiền vương Hách Liên Ngự Thuấn Chương 13: Phần 2: Tả hiền vương Hách Liên Ngự Thuấn Chương 14: Phần 3: Tả hiền vương Hách Liên Ngự Thuấn Chương 15: Phần 1: Gây khó dễ Chương 16: Phần 2: Gây khó dễ Chương 17: Phần 3: Gây khó dễ Chương 18: Phần 1: Bản vương chỉ muốn một người Chương 19: Phần 2: Bản vương chỉ muốn một người Chương 20: Phần 1: Hai nam nhân cường thế Chương 21: Phần 2 : Hai nam nhân cường thế Chương 22: Phần 3: Hai nam nhân cường thế Chương 23: Là người hay quỷ? Chương 24: Phần 2: Tiếng tiêu mê hồn Chương 25: Phần 2: Tiếng tiêu mê hồn Chương 26: Phần 1: Hành vi lớn mật Chương 27: Phần 2: Hành vi lớn mật Chương 28: Phần 1: Nửa chính nửa tà Chương 29: Phần 2: Nửa chính nửa tà Chương 30: Phần 3: Nửa chính nửa tà Chương 31: Phần 1: Toà thành trong tim mỗi người Chương 32: Phần 2: Toà thành trong tim mỗi người Chương 33: Phần 1: Một lời nói nặng tựa chín đỉnh Chương 34: Phần 2: Một lời nói nặng tựa chín đỉnh Chương 35: Phần 1: Quyết định của Đậu thái hậu Chương 36: Phần 2: Quyết định của Đậu thái hậu Chương 37: Phần 1: Ngọc bội dành tặng người trong tim Chương 38: Phần 2: Ngọc bội dành tặng người trong tim Chương 39: Phần 3: Ngọc bội dành tặng người trong tim Chương 40: Phần 4: Ngọc bội dành tặng người trong tim Chương 41: Dã tâm khó lường Chương 1: Phần 1: Bí ẩn của ngọc bội Chương 2: Phần 2: Bí ẩn của ngọc bội Chương 3: Phần 3: Bí ẩn của ngọc bội Chương 4: Phần 1: Thú vui “săn mồi” Chương 5: Phần 2: Thú vui “săn mồi”