doc truyen dai gia quy phi dgqp truyen chu ebook prc download full

Đại Giá Quý Phi

Hoàn thành 74 Chương 5898 lượt đọc

report comment share

Đọc Truyện

Ngày tạo:
Ngày cập nhật:

Vì hạnh phúc của chụy,

Y đã thay chụy gả vào trong hoàng cung đại viện.

Vốn tưởng rằng miễn là y thấp giọng,

Hoàng đế sẽ không phải chú ý đến y,

Chờ thời cơ chín muồi rồi y có thể kim thiền thoát xác.

Ai ngờ, hoàng đế này không chỉ hàng đêm tìm y,

Ngay cả ban ngày sau khi lâm triều cũng đeo dính ở nơi này của y.

Đây rốt cuộc là vì sao a?

Là hắn phát hiện được điều gì đó hay là đang dò xét cái gì?

Bằng không hậu cung ba nghìn,

Vì sao chỉ mỗi mình mình không chớp mắt đã vừa ý hắn?

Phi tử này của hắn thực ~ đặc biệt,

Kẻ khác luôn chỉ mong sao được sủng ái của hắn,

Nàng lại lúc nào cũng đưa trẫm hướng ngoài cửa mà đẩy,

Là mị lực của hắn giảm xuống sao?

Hay là nàng trong lòng đã có kẻ khác?

Trời ạ! Nguyên lai ~ cũng không phải!

Chương 1: Đổ chú Chương 2: Nhập cung tiền dạ Chương 3: Nhập cung Chương 4: Hoàng thượng giá đáo (thượng) Chương 5: Hoàng thượng giá đáo (hạ) Chương 6: Sơ ngộ thái hậu Chương 7: Đồng du thưởng hoa Chương 8: Quân vi hồng nhan bất tảo triều (thượng) Chương 9: Quân vi hồng nhan bất tảo triều (trung) Chương 10: Quân vi hồng nhan bất tảo triều (hạ) Chương 11: Quỳnh ngọc công chúa Chương 12: Ba đào ám dung Chương 13: Thị tẩm Chương 14: Xuất cung (thượng) Chương 15: Xuất cung (hạ) Chương 16: Khiêm vương gia Chương 17: Thất thân (thượng) Chương 18: Thất thân (hạ) Chương 19: Phân liệt Chương 20: Hội hữu (thượng) Chương 21: Hội hữu (hạ) Chương 22: Họa hề? Phúc hề? Chương 23: Vương gia đích mục đích? Chương 24: Khiêm vương lai phóng (thượng) Chương 25: Khiêm vương lai phóng (hạ) Chương 26: Tương tư khổ Chương 27: Cải biến Chương 28: Tứ nhân đồng trác Chương 29: Nhập triều vi quan Chương 30: Phong quan gia tước Chương 31: Ý ngoại đích lai khách Chương 32: Hỉ dữ bi Chương 33: Ái Chương 34: Trầm trọng Chương 35: Loạn Chương 36: Thọ yến Chương 37: Phá toái Chương 38: Tội Chương 39: Du nhai Chương 40: Đào phạm Chương 41: Tái độ nhập ngục Chương 42: Thích phóng Chương 43: Hồi cung Chương 44: Cầu trợ Chương 45: Bối bạn Chương 46: Sinh dữ tử Chương 47: Thân thế Chương 48: Nguyệt hòa tĩnh (thượng) Chương 49: Nguyệt hòa tĩnh (hạ) Chương 50: Vương tử hồi quốc