truyen dai duong tuu do ddtd ebook prc download full

Đại Đường Tửu Đồ
Đại Đường Tửu Đồ

Đại Đường Tửu Đồ

Hoàn thành 349 Chương 3605 lượt đọc

report comment share

Đọc Truyện

Ngày tạo:
Ngày cập nhật:

Chương 1: Hồng nhan nhất trịch Chương 2: Văn hương thức tửu (1) Chương 3: Văn hương thức tửu (2) Chương 4: Văn hương thức tửu (3) Chương 5: Dương gia hữu nữ Chương 6: Ly khai Lưu phủ Chương 7: Tỷ phu nhất gia Chương 8: Cải tiến cổ phương Chương 9: Cuồng Trương Nhan Cân (1) Chương 10: Cuồng Trương Nhan Cân (2) Chương 11: Cuồng Trương Nhan Cân (3) Chương 12: Giáo Tửu Yến (1) Chương 13: Giáo Tửu Yến (2) Chương 14: Giáo Tửu Yến (3) Chương 15: Lệnh Hồ xung vũ. Chương 16: Thanh Niên Hắc Y Chương 17: Thiếu Nữ Cương Liệt Chương 18: Bắt Tay Làm Rượu Chương 19: Thanh Hương Ngọc Dịch Chương 20: Tửu Lệnh Lý Đỗ Chương 21: Ẩm trung tam tiên ca (Thượng) Chương 22: Ẩm trung tam tiên ca (Trung) Chương 23: Tửu trung Tam Tiên Ca (Hạ) Chương 24: Thiếu niên tửu khách (Thượng) Chương 25: Thiếu niên tửu khách(Hạ) Chương 26: Dương gia tham bệnh Chương 27: Người Lưu phủ tới Chương 28: Nhà cũ Tiêu gia Chương 29: Nạp chinh thái lễ Chương 30: Phong thấp dược tửu (Thượng) Chương 31: Phong thấp dược tửu (hạ) Chương 32: Túy giải đàm tình - Cua rượu tâm tình (thượng) Chương 33: Túy giải đàm tình - Cua rượu tâm tình (hạ) Chương 34: Gia chủ Ngụy gia Chương 35: Thị nữ Tú Nhi (thượng) Chương 36: Thị nữ Tú Nhi (hạ) Chương 37: Tửu phường Ngụy gia Chương 38: Tiệc Rượu Trung Thu (nhất) Chương 39: Tiệc Rượu Trung Thu (nhị) Chương 40: Tiệc Rượu Trung Thu (tam) Chương 41: Tiệc Rượu Trung Thu (tứ) Chương 42: Lộ ngộ cựu nhân Chương 43: Trong Phượng Minh lâu Chương 44: Lý Nhị buồn bực Chương 45: Thiếu niên Lý Kỳ Chương 46: Tôn Đức tới chơi Chương 47: Lạc Dương cựu cung Chương 48: Truyền tin Chương 49: Rút củi dưới đáy nồi Chương 50: Đêm Thượng Nguyên (thượng)