doc truyen dai duong song long truyen ddslt truyen chu ebook prc download full

Đại Đường Song Long Truyện
Đại Đường Song Long Truyện

Đại Đường Song Long Truyện

Hoàn thành 800 Chương 252498 lượt đọc

report comment share

Đọc Truyện

Ngày tạo:
Ngày cập nhật:

Câu chuyện xảy ra vào đời nhà Tùy. Tùy Dạng Đế hoan dâm vô độ khiến khắp nơi bá tánh lầm than, khổ không kễ xiết thiên hạ lọan lạc. Khấu Trọng và Từ Tử Lăng 2 thanh niên mồ côi từ nhỏ vô tình có đuợc bí kíp Truờng Sinh Quyết. Họ sau khi luyện thành, đã thành cao thủ vỏ lâm và 1 lòng cứu bá tánh khỏi cảnh đói khổ này. 

Hồi 1: Nương tựa lẫn nhau Hồi 2: Đại Họa Lâm Đầu Hồi 3: Rời Khỏi Dương Châu Hồi 4: Rời Khỏi Dương Châu Hồi 5: Sấm Động Giữa Trời Hoang Hồi 6: Cửu Huyền Đại Pháp Hồi 7: Hòa Thị Chi Bích Hồi 8: Thống Bất Dục Sinh 1 Hồi 9: Tiếp Tục Lên Đường Hồi 10: Phấn Đấu Quên Mình Hồi 11: Truy Binh Đuổi Tới Hồi 12: Lão Yêu Cự Hoạt Hồi 13: Nghi Kỵ Lẫn Nhau Hồi 14: Vô Ý Cứu Người Hồi 15: Phát tài đại kế Hồi 16: Đông Minh Phu Nhân Hồi 17: Lợi Kỷ Lợi Nhân Hồi 18: Cá Nằm Trong Lưới Hồi 19: Hồng Phấn Bang Chủ Hồi 20: Hé Mở Bí Mật Hồi 21: Sổ Sách Cơ Mật Hồi 22: Độc Như Xà Hiết Hồi 23: Trá Tử Thoát Thân Hồi 24: Sinh Linh Đồ Thán Hồi 25: Âm Mưu Ngụy Kế Hồi 26: Mỹ Nữ Đổ Ước Hồi 27: Trúng Kế Bị Bắt Hồi 28: Một Vụ Giao Dịch Hồi 29: Tuyệt Địa Đào Sinh Hồi 30: Phiếu Đỗ Hợp Nhất (Đánh Bạc và Chơi Gái) Hồi 31: Đỗ Trường Phong Vân. Hồi 32: Đông Minh Công Chúa. Hồi 33: Vi Hồ Hoả Chiến Hồi 34: Chí Cao Hơn Trời Hồi 35: Bên Giếng Ngộ Đạo Hồi 36: Tuệ Tinh Bắc Lai Hồi 37: Kỳ Nữ Thanh Tuyền Hồi 38: Vũ Văn Vô Địch Hồi 39: Gặp Lại Tố Tố Hồi 40: Chạy Nạn Học Nghệ Hồi 41: Cá Chậu Chim Lồng Hồi 42: Chân Thành Hợp Tác Hồi 43: Lấy Oán Báo Đức Hồi 44: Dạ Viếng Thanh Lâu Hồi 45: Đại Hoạ Tới Nơi Hồi 46: Lối Thoát Nhỏ Hẹp Hồi 47: Đại Ẩn Vu Thị Hồi 48: Ảnh Tử Thích Khách Hồi 49: Du Long Hoán Phượng Hồi 50: Nợ Tình Vướng Mắc