doc truyen dai duong du hiep ky dddhk truyen chu ebook prc download full

Đại Đường Du Hiệp Ký

Hoàn thành 41 Chương 15572 lượt đọc

report comment share

Đọc Truyện

Ngày tạo:
Ngày cập nhật:

Bạn  đang đọc truyện Đại Đường Du Hiệp Ký của tác giả Lương Vũ Sinh thuộc thể loại kiếm hiệp trên trang đọc truyện online.

Đặt cạnh Kim Dung và Cổ Long, Lương Vũ Sinh ít nhiều mang dáng dấp một tác gia "cổ điển" trong dòng tiểu huyết võ hiệp. Ông vẫn rung cảm với các giá trị trung hiếu tiết nghĩa "phi chính thống", vẫn đề cao tinh thần thượng võ và hào hiệp của những hiệp khách chống triều đình, vẫn dùng tiểu thuyết võ hiệp như một phương tiện để khẳng định cái Chân, cái Thiện, cái Mỹ. Trong ý nghĩa này, có thể nói Đại Đường du hiệp ký là một tác phẩm tiêu biểu của Lương Vũ Sinh....

Chương 1: Mở đầu Chương 2: Chén Rượu Kết Giao Vui Đạm Bạc -chiếc Thoa Làm Lễ Định Lương Duyên Chương 3: Thiếu Niên Vô Lại Thành Tôn Quý -nghĩa Sĩ Cao Phong Chịu Ngục Tù Chương 4: Ngàn Dặm Cầu Người Người Không Đến -mười Năm Lánh Họa Họa Khôn Trừ Chương 5: Cười Nhạo Kinh Kha Không Hảo Hán -ngợi Khen Nam Bát Đúng Nam Nhi! Chương 6: Chuyện Lạ Quý Phi Tiền Tắm Con -mừng Gặp Anh Hùng Khách Mài Kiếm Chương 7: Hổ Dực Đều Run Nhìn Ánh Kiếm -long Tuyền Muốn Chém Đứa Gian Tà Chương 8: Dị Cái Cứu Anh Hùng Gặp Nạn -truy Binh Theo Tuyệt Kỹ Đánh Lui Chương 9: Bạn Thù Chưa Rõ Lòng Còn Rối -tà Chính Khôn Hay Dạ Vẫn Nghi Chương 10: Một Kiếm Thù Kinh Lòng Hiệp Sĩ -bao Năm Nghi Án Hận Trời Tình Chương 11: Hiệp Sĩ Núi Hoang Gặp Giặc Cướp -thần Thâu Ban Tối Trộm Anh Nhi Chương 12: Kiếm Báu Đạn Thần Đương Giặc Mạnh -gió Tanh Mưa Máu Nổi Rừng Xanh Chương 13: Trăm Năm Bá Nghiệp Theo Dòng Nước -một Mảnh Cơ Tâm Dấy Sóng Cuồng Chương 14: Trước Bàn Yến Tiệc Thấy Ăn Mày -trên Hội Anh Hùng Phá Kế Quỷ Chương 15: Trong Cốc Long Miên Gây Sóng Gió -đầu Non Ngọc Thụ Chứa Nguy Nan Chương 16: Con Yêu Bị Cướp Thù Không Cởi -thân Thế Khôn Hay Hận Vẫn Dài Chương 17: Dấy Loạn, Cường Phiên Giam Sứ Giả -trở Về, Tráng Sĩ Hãm Trùng Vây Chương 18: Khôn Phân Yêu Hận Tình Trăn Trở -nói Tới Ân Thù Ý Mịt Mờ Chương 19: Đêm Rằm Quán Trọ Nghe Tin Dữ -ngàn Dặm Biên Cương Dấy Lửa Binh Chương 20: Theo Hẹn Tới Tìm, Người Chẳng Gặp -lời Đồn Khó Biết, Chuyện Nên Nghi Chương 21: Giặc Hồ Ruổi Ngựa Thành To Sập -tráng Sĩ Vung Đao Ý Khí Hào Chương 22: Đáng Thương Dưới Kiếm Tình Nhi Nữ -khơi Dậy Trong Non Chuyện Kiếm Đao Chương 23: Cờ Hán Vừa Giương Doanh Tế Liễu -ngựa Hồ Đã Giẫm Đất Trung Nguyên Chương 24: Nợ Tình Khôn Trả Sầu Dằng Dặc -tương Tư Chưa Dứt Hận Miên Man Chương 25: Truy Tìm Động Thỏ Đào Ba Chỗ -sợ Thấy Hơi Ma Ngút Chín Trời Chương 26: Rắn Rồng Lẫn Lộn Thôi Ngờ Vực -én Nhỏ Riêng Bay Ý Mịt Mờ Chương 27: Lối Lạ Tương Phùng Gian Kế Lộ -cung Sâu Lại Thấy Nghịch Mưu Sinh Chương 28: Diệu Thủ Thần Thâu Kinh Thánh Tượng -đa Tình Công Chúa Mộ Anh Hùng Chương 29: Đói Rét Xôn Xao Lòng Tường Sĩ -lửa Binh Loạn Lạc Xót Nhân Dân Chương 30: Thê Lương Đường Thục Người Ít Đi -quằn Quại Mày Ngài Chết Trước Ngựa Chương 31: Quan Ải Tiêu Điều Đường Khĩ Bước -anh Hùng Say Rượu Lệ Đau Đời Chương 32: Quê Xưa Lại Thấy Người Phiêu Bạt -khách Trốn Sao Kham Ý Nhớ Thương Chương 33: Hang Cọp Náu Thân Lo Báo Nước -phòng Khuê Nói Chuyện Biết Lòng Ngươi Chương 34: Giết Voi Cậy Mạnh Ra Oai Dữ -tắm Khỉ Lên Ngôi Chuốc Tiếng Cười Chương 35: Ma Chưởng Truy Hồn Tài Khó Chống -khổ Tâm Vì Bạn Oán Đâu Sờn Chương 36: Mười Năm Nhịn Nhục Thù Đà Trả -mấy Độ Tìm Con Hận Chửa Tiêu Chương 37: Lục Lâm Nợ Máu Than Khôn Giải -ma Trận Hơi Yêu Hóa Chẳng Tan Chương 38: Chuộc Tội Xóa Hờn Thà Một Chết -một Lời Giải Họa Kết Tân Tri Chương 39: Mừng Gặp Con Hùng Ngờ Giữa Mộng -đau Nghe Bạn Thiết Khốn Trong Thành Chương 40: Đâu Buồn Giặc Mạnh Vào Trung Thổ -còn Có Anh Hùng Dựng Hán Tinh Chương 41: Quên Thân Đại Hiệp Nêu Lòng Đỏ -tắm Máu Danh Thành Chép Sử Xanh