doc truyen dai duong dao soai ddds truyen chu ebook prc download full

Đại Đường Đạo Soái

Hoàn thành 766 Chương 47185 lượt đọc

report comment share

Đọc Truyện

Ngày tạo:
Ngày cập nhật:

Chương 1: Chương 1 Chương 2: Trinh Quán thập niên Chương 3: Khả bi khả thán Chương 4: Phụ ái mẫu ái Chương 5: Lục Mạo đồng chí Chương 6: Học đường tỏa sự Chương 7: Thay mỹ thụ phạt Chương 8: Trưởng Tôn tiểu hồ ly Chương 9: Hí lộng tiểu hồ ly Chương 10: Uy lực hoàn khố của Đỗ Hà Chương 11: Thư pháp của Đỗ Hà Chương 12: Khổng Dĩnh Đạt bái sư Chương 13: Danh chấn Trường An Chương 14: Đại tông sư Đỗ Hà Chương 15: Đỗ thể tự Chương 16: Đối chiến La Thông Chương 17: Ta muốn tập võ Chương 18: Một Phòng Di Ái hoàn toàn mới Chương 19: Trường An trong mộng Chương 20: "Thiên Khả Hãn" là cái rắm Chương 21: Dưỡng trung sơn lang Chương 22: Trẫm khán hảo giá tiểu tử Chương 23: Dữ mỹ hữu ước Chương 24: Cường sấm hoàng cung Chương 25: Cáo nhĩ phỉ báng Chương 26: Vì quốc hiệu lực, vạn tử bất hối Chương 27: Trẫm phục ngươi Chương 28: Nỗi vui ngoài ý muốn Chương 29: Thiên cổ nhất đế mài mực cho ta Chương 30: Nghỉ đêm trong hoàng cung Chương 31: Trường Nhạc công chúa (Thượng) Chương 32: Trường Nhạc công chúa (Hạ) Chương 33: Bi kịch của Trưởng Tôn Trùng Chương 34: Mã cầu thịnh hành Chương 35: Cảo cá cầu đội ngoạn ngoạn Chương 36: Hẹn hò Chương 37: Hỏa bạo nữ Chương 38: Quân thần chi tôn Chương 39: Móng ngựa sắt Chương 40: Khai Cương Bàn Long Kiếm Chương 41: Chọc người đố kỵ Chương 42: Trưởng Tôn lão hồ ly Chương 43: Trận khai mạc thi đấu mã cầu Chương 44: Người huấn luyện là Đại Đường chiến thần Chương 45: Mã trường kích đấu Chương 46: Quyết thắng Chương 47: Trưởng Tôn hoàng hậu Chương 48: Trí thắng Hồng Phất Nữ Chương 49: Để ta ôm một lát Chương 50: Có thể gọi lão công hay không?