doc truyen dai dao trieu thien ddtt truyen chu ebook prc download full

Đại Đạo Triều Thiên
Đại Đạo Triều Thiên
Huyền Huyễn Nguồn: http://tangthuvien.vn/ Thêm Chương

Đại Đạo Triều Thiên

Tác giả: Miêu Nị Thể loại: Huyền Huyễn Nguồn: http://tangthuvien.vn/

Đang cập nhật Convert 296 Chương 56295 lượt đọc

report comment share

Đọc Truyện

Ngày tạo:
Ngày cập nhật:

Thiên lý sát nhất nhân, thập bộ bất nguyện hành.

Chương 1: Ba ngàn dặm cấm Chương 2: Trảm Thiên nhất kiếm Chương 3: Thiếu niên áo trắng lần nữa bước vào con sông kia Chương 4: Chín ngày Chương 5: Một năm Chương 6: Thiên hướng cố sơn hành Chương 7: Bài học đầu tiên Chương 8: Trời sanh đạo chủng Chương 9: Tùy ngươi Chương 10: Công tử chỉ là sợ phiền toái Chương 11: Giống như hoa Chương 12: Kiếm đường yên lặng Chương 13: Sơ lộ phong mang Chương 14: Lại một năm nữa Chương 15: Rốt cục đến lúc chia tay Chương 16: Ta đã nhìn lầm ngươi Chương 17: Phi nhất nhật chi hàn Chương 18: Nói một không hai Chương 19: Một bộ kiếm kinh bốn chữ Chương 20: Hỏi kiếm lão giả áo đen Chương 21: Kiếm quy Thanh Sơn Chương 22: Vịt con lần đầu bay lượn Chương 23: Gặp lại nói chuyện Chương 24: Chín đêm Chương 25: Muốn kiếm Chương 26: Nhìn thấy một đôi mắt Chương 27: Đỉnh núi có việc Chương 28: Cách đầy trời huyết hoa nhìn nhau Chương 29: Người là ta giết Chương 30: Một đóa kỳ hoa trong mây đến Chương 31: Một bình trà và ý tứ Chương 32: Một đạo kiếm sắt đóng sơn hà Chương 33: Một miệng giếng cổ trong bão tuyết Chương 34: Hai thân ảnh trên đá bên suối Chương 35: Thì ra hắn chính là Tỉnh Cửu Chương 36: Khai hội Chương 37: Thiếu niên ngươi muốn làm gì? Chương 38: Kiếm đâu Chương 39: Cố Thanh tức giận Chương 40: Thanh khê một tiếng cười Chương 41: Cướp người Chương 42: Ta nguyện Thanh Sơn Đệ Cửu Phong Chương 43: Ta cũng nghĩ như vậy Chương 44: Cắt đứt thanh phong Chương 45: Ta sợ không còn kịp nữa Chương 46: Nhìn liền xem đi Chương 47: Tiên nhân phủ đỉnh ta, kết tóc dạy trường sinh Chương 48: Thì ra ngươi một mực ở nơi này Chương 49: Giải tán Chương 50: Gọi sư thúc nghe coi