doc truyen dai dao tranh phong ddtp truyen chu ebook prc download full

Đại Đạo Tranh Phong

Đang cập nhật Convert 2037 Chương 151033 lượt đọc

report comment share

Đọc Truyện

Ngày tạo:
Ngày cập nhật:

Không rơi vào luân hồi nhập Đại Thiên,

Tâm truyền một đạo ở nhân gian.

Nguyện nảy sinh một kiếm giết vạn kiếp,

Vô tình đổi lại hữu tình thiên!

...

Cảnh giới phân hoá: Minh Khí, Huyền Quang, Hóa Đan, Nguyên Anh, Tượng Tương, Phàm Thuế, Chân Dương, Luyện Thần, Chí Nhân.

...

 

(Trạm [trang web] trịnh nhắc lại tỉnh: Bản Cố Sự hoàn toàn hư cấu, như có tương đồng, hoàn toàn trùng hợp, không nên bắt chước.)

Về cuốn sách này đẳng cấp phân chia

Bước thứ một: Nhập môn

 - Trúc Nguyên (“Ngưng Nguyên lộ ra ý, Thối Nguyên đi vu, Nguyên thành nhập thực” ba cảnh giới)

 - Khai Mạch (Khai Mạch về sau, phân Thượng, Trung, Hạ Tam Phẩm Mạch Tượng, Mạch Tượng bất đồng, tu luyện công pháp có bất đồng)

Bước thứ hai: Minh Khí, Huyền Quang, Hóa Đan, Nguyên Anh, Tượng Tương, Phàm Thuế, Chân Dương, Luyện Thần, Chí Nhân.

Quyển 1: Chém rụng khóa vàng, nghe huyền âm - Chương 1: Đầu thai làm người Huyền Môn luyện chân Chương 2: Thực Văn Thiên Thư ta từ xem đọc Chương 3: Ngưng khí Trúc Nguyên thần ý là càn Chương 4: Trước Thiên Trượng Nham giải đạo thư (thượng) Chương 5: Trước Thiên Trượng Nham giải đạo thư (hạ) Chương 6: Trước kia nhân quả định mặt trời chu cửa Chương 7: Pháp uy lẫm lẫm mượn tên đà lớn Chương 8: Ý thông tàn ngọc thiên cơ giấu giếm Chương 9: Lòng son ngưng khí sóng ngầm dần dần tuôn ra Chương 10: Đãng Vân Phong tranh giành Thiên Môn (nhất) Chương 11: Đãng Vân Phong tranh giành Thiên Môn (nhị) Chương 12: Đãng Vân Phong trên tranh Thiên Môn (ba) Chương 13: Đãng Vân Phong trên tranh Thiên Môn (tứ) Chương 14: Đãng Vân Phong trên tranh Thiên Môn (năm) Chương 15: Đãng Vân Phong trên tranh Thiên Môn (sáu) Chương 16: Đãng Vân Phong tranh giành Thiên Môn (thất) Chương 17: Đãng Vân Phong tranh giành Thiên Môn (tam) Chương 18: Thượng sư truyện thư đỉnh trung ky phong Chương 19: Tẩy tủy chưng cốt nguyên thành nhập chân Chương 20: Trùng Huyền lâm môn yêu xà chỉ đường (thượng) Chương 21: Trùng huyền lâm môn yêu xà chỉ đường (hạ) Chương 22: Nhập môn vị phàm đình phụng dưỡng Ps: Bắt đầu convert nhanh hơn rồi! Tối nay ta sẽ cố làm xong quyển 1 - Chương 23: Long thương tinh đỉnh ngọc dịch hoa trì Chương 24: Đỉnh trung luyện ngọc nội sinh tử Chương 25: Trộm Đỉnh Trung Bảo Khố Chương 26: Quy củ song xích như ý thần thoa Chương 27: Linh khí chi chủ đỗ môn chi mưu Chương 28: Dựa thế mà đi Hồng Phi Oánh Vân Chương 29: Âm dương bối Vương huyền châu ai chủ (nhất) Chương 30: Âm dương bối Vương huyền châu ai chủ (nhị) Chương 31: Âm dương bối Vương huyền châu ai chủ (tam) Chương 32: Ám thi kỳ kế trảm Huyền Quang (thượng) Chương 33: Ám thi kỳ kế trảm Huyền Quang (trung) Chương 34: Ám thi kỳ kế trảm Huyền Quang (hạ) Chương 35: Tị kiếp công thành đổ lậu bổ sơ Chương 36: Phẩm giám mạch tượng tiền lộ phác sóc Vậy là hết quyển 1 rồi! - Chương 37: Tề tụ giang bí thủ danh cung khuyết Quyển 2: Tạo Hóa Tàn Ngọc Diễn Thiên Cơ - Chương 1: Trường quan động thiên long uyên đại trạch Quyển 2: Tạo Hóa Tàn Ngọc Diễn Thiên Cơ - Chương 2: Tiên cơ khoe khoang kỹ xảo, linh huyệt động phủ Quyển 2: Tạo Hóa Tàn Ngọc Diễn Thiên Cơ - Chương 3: Kim phong liệt hỏa linh cơ trùng tiêu Quyển 2: Tạo Hóa Tàn Ngọc Diễn Thiên Cơ - Chương 4: Tàn ngọc di tự Đại Diễn Thần Cơ Quyển 2: Tạo Hóa Tàn Ngọc Diễn Thiên Cơ - Chương 5: Đằng vân giá vũ chính khí Lăng Không Quyển 2: Tạo Hóa Tàn Ngọc Diễn Thiên Cơ - Chương 6: Vương Bàn hạ thư sinh tử tuyệt tranh giành Quyển 2: Tạo Hóa Tàn Ngọc Diễn Thiên Cơ - Chương 7: Khí phá vân hà ngộ diệu chân (thượng) Chương 8: Khí phá vân hà ngộ diệu chân (hạ) Chương 9: Ngẫu đắc chân pháp Vương Mậu đăng môn Chương 10: Xích hỏa đan thư biệt dẫn sư thừa Chương 11: Trùng huyền lưu toa sùng cử tặng thư Chương 12: Linh thú gây họa Trương Diễn thiết cục Chương 13: Trợ giúp tá đao sát nhân