truyen dai dao tranh phong ddtp ebook prc download full

Đại Đạo Tranh Phong

Đang cập nhật Convert 1715 Chương 45445 lượt đọc

report comment share

Đọc Truyện

Ngày tạo:
Ngày cập nhật:

Không rơi vào luân hồi nhập Đại Thiên,

Tâm truyền một đạo ở nhân gian.

Nguyện nảy sinh một kiếm giết vạn kiếp,

Vô tình đổi lại hữu tình thiên!

...

Cảnh giới phân hoá: Minh Khí, Huyền Quang, Hóa Đan, Nguyên Anh, Tượng Tương, Phàm Thuế, Chân Dương, Luyện Thần, Chí Nhân.

...

 

(Trạm [trang web] trịnh nhắc lại tỉnh: Bản Cố Sự hoàn toàn hư cấu, như có tương đồng, hoàn toàn trùng hợp, không nên bắt chước.)

Về cuốn sách này đẳng cấp phân chia

Bước thứ một: Nhập môn

 - Trúc Nguyên (“Ngưng Nguyên lộ ra ý, Thối Nguyên đi vu, Nguyên thành nhập thực” ba cảnh giới)

 - Khai Mạch (Khai Mạch về sau, phân Thượng, Trung, Hạ Tam Phẩm Mạch Tượng, Mạch Tượng bất đồng, tu luyện công pháp có bất đồng)

Bước thứ hai: Minh Khí, Huyền Quang, Hóa Đan, Nguyên Anh, Tượng Tương, Phàm Thuế, Chân Dương, Luyện Thần, Chí Nhân.

Quyển 1: Chém rụng khóa vàng, nghe huyền âm - Chương 1: Đầu thai làm người Huyền Môn luyện chân Chương 2: Thực Văn Thiên Thư ta từ xem đọc Chương 3: Ngưng khí Trúc Nguyên thần ý là càn Chương 4: Trước Thiên Trượng Nham giải đạo thư (thượng) Chương 5: Trước Thiên Trượng Nham giải đạo thư (hạ) Chương 6: Trước kia nhân quả định mặt trời chu cửa Chương 7: Pháp uy lẫm lẫm mượn tên đà lớn Chương 8: Ý thông tàn ngọc thiên cơ giấu giếm Chương 9: Lòng son ngưng khí sóng ngầm dần dần tuôn ra Chương 10: Đãng Vân Phong tranh giành Thiên Môn (nhất) Chương 11: Đãng Vân Phong tranh giành Thiên Môn (nhị) Chương 12: Đãng Vân Phong trên tranh Thiên Môn (ba) Chương 13: Đãng Vân Phong trên tranh Thiên Môn (tứ) Chương 14: Đãng Vân Phong trên tranh Thiên Môn (năm) Chương 15: Đãng Vân Phong trên tranh Thiên Môn (sáu) Chương 16: Đãng Vân Phong tranh giành Thiên Môn (thất) Chương 17: Đãng Vân Phong tranh giành Thiên Môn (tam) Chương 18: Thượng sư truyện thư đỉnh trung ky phong Chương 19: Tẩy tủy chưng cốt nguyên thành nhập chân Chương 20: Trùng Huyền lâm môn yêu xà chỉ đường (thượng) Chương 21: Trùng huyền lâm môn yêu xà chỉ đường (hạ) Chương 22: Nhập môn vị phàm đình phụng dưỡng Ps: Bắt đầu convert nhanh hơn rồi! Tối nay ta sẽ cố làm xong quyển 1 - Chương 23: Long thương tinh đỉnh ngọc dịch hoa trì Chương 24: Đỉnh trung luyện ngọc nội sinh tử Chương 25: Trộm Đỉnh Trung Bảo Khố Chương 26: Quy củ song xích như ý thần thoa Chương 27: Linh khí chi chủ đỗ môn chi mưu Chương 28: Dựa thế mà đi Hồng Phi Oánh Vân Chương 29: Âm dương bối Vương huyền châu ai chủ (nhất) Chương 30: Âm dương bối Vương huyền châu ai chủ (nhị) Chương 31: Âm dương bối Vương huyền châu ai chủ (tam) Chương 32: Ám thi kỳ kế trảm Huyền Quang (thượng) Chương 33: Ám thi kỳ kế trảm Huyền Quang (trung) Chương 34: Ám thi kỳ kế trảm Huyền Quang (hạ) Chương 35: Tị kiếp công thành đổ lậu bổ sơ Chương 36: Phẩm giám mạch tượng tiền lộ phác sóc Vậy là hết quyển 1 rồi! - Chương 37: Tề tụ giang bí thủ danh cung khuyết Quyển 2: Tạo Hóa Tàn Ngọc Diễn Thiên Cơ - Chương 1: Trường quan động thiên long uyên đại trạch Quyển 2: Tạo Hóa Tàn Ngọc Diễn Thiên Cơ - Chương 2: Tiên cơ khoe khoang kỹ xảo, linh huyệt động phủ Quyển 2: Tạo Hóa Tàn Ngọc Diễn Thiên Cơ - Chương 3: Kim phong liệt hỏa linh cơ trùng tiêu Quyển 2: Tạo Hóa Tàn Ngọc Diễn Thiên Cơ - Chương 4: Tàn ngọc di tự Đại Diễn Thần Cơ Quyển 2: Tạo Hóa Tàn Ngọc Diễn Thiên Cơ - Chương 5: Đằng vân giá vũ chính khí Lăng Không Quyển 2: Tạo Hóa Tàn Ngọc Diễn Thiên Cơ - Chương 6: Vương Bàn hạ thư sinh tử tuyệt tranh giành Quyển 2: Tạo Hóa Tàn Ngọc Diễn Thiên Cơ - Chương 7: Khí phá vân hà ngộ diệu chân (thượng) Chương 8: Khí phá vân hà ngộ diệu chân (hạ) Chương 9: Ngẫu đắc chân pháp Vương Mậu đăng môn Chương 10: Xích hỏa đan thư biệt dẫn sư thừa Chương 11: Trùng huyền lưu toa sùng cử tặng thư Chương 12: Linh thú gây họa Trương Diễn thiết cục Chương 13: Trợ giúp tá đao sát nhân