doc truyen dai dao doc hanh dddh truyen chu ebook prc download full

Đại Đạo Độc Hành
Đại Đạo Độc Hành

Đại Đạo Độc Hành

Tác giả: Vụ Ngoại Giang Sơn Thể loại: Tiên Hiệp Nguồn: http://tangthuvien.vn

Hoàn thành Convert 1757 Chương 572547 lượt đọc

report comment share

Đọc Truyện

Ngày tạo:
Ngày cập nhật:

Tu giả, khi tay cầm Ngũ Hành, chân đạp Âm Dương, siêu thoát Sinh Tử Luân Hồi, cầu tác Vĩnh Hằng đại đạo.

Khổ tu, đốn ngộ, tử chiến, kinh nghiệm vạn kiếp, cuối cùng sẽ đạp vào tuyệt đỉnh, vừa xem Cửu Thiên mịt mù.

Ta rốt cục đứng tại Cửu Thiên chi đỉnh, mới phát hiện cần cù dùng cầu đại đạo, bất quá là ta đi đường, mà đường này bất quá giờ mới bắt đầu!

Đại đạo bao la mờ mịt, duy ta độc hành!

Chương 1: Thiên Đạo SátChương 2: Tâm là hắcChương 3: Tự do tự tạiChương 4: Thần uy truyền thừaChương 5: Phạt ác phía trướcChương 6: Ta cũng vậy nghĩ sống sót!Chương 7: Lạc gia thiếu niênChương 8: Sư huynh, tha mạng a!Chương 9: Thiên địa như lô, tạo hóa vi công!Chương 10: Tình thương của cha vô cươngChương 11: Ta muốn tu tiên!Chương 12: Đạo thể tiên thânChương 13: Tiên duyên? Tiên duyên!Chương 14: Mượn xác ẩn thânChương 15: Thoát xác hóa bướm (chương thứ ba! )Chương 16: Trở về Trung thổ phản nhân gian!Chương 17: Linh điệp thất xảo Tử Dương Sơn!Chương 18: Nên ra tay giờ tựu ra tay!Chương 19: Linh điệp môn lục lưu tên thật!Chương 20: Ba nghìn tả đạo truyền chân kinh!Chương 21: Như hỏi như như tâm tự tại!Chương 22: Sách cốt phân thịt Thoát Xá Viện! (gia càng)Chương 23: Tâm như mệt mỏi thổ nhập Tiên Đài!Chương 24: Khí hướng chín quan đạp tiên lộ!Chương 25: Chân khí xâu thể thiên địa rộng! (gia càng! )Chương 26: Quyền đại chẳng lẽ là quy củ?Chương 27: Kiếm Ảnh lưu quang dũng khí hàn!Chương 28: Đương làm mỹ vị nhập ngô môi!Chương 29: Nghỉ ngơi cùng người đương thời nói động thiên!Chương 30: Tử Dương Nhai trước luyện chân khí!Chương 31: Mài đao xoàn xoạt hướng trư dương!Chương 32: Dưỡng khí yếu như đao mổ bò!Chương 33: Vãng sinh pháp chú độ phàm trần!Chương 34: Một cơm cảm ơn không địa báo!Chương 35: Trong sách đều có Hoàng Kim Ốc!Chương 36: Thiên chu phường thị tìm đạo duyên!Chương 37: Thần thông đào cục cưng tự ”Hiện!”Chương 38: Thông minh sắc xảo có chóng mặt chính giữa minh!Chương 39: Chúng trong đám người duy chỉ có gặp!Chương 40: Tiên tử Nhược Đồng cơ duyên ẩn!Chương 41: Tự dụ ngu công tỷ vương phòng!Chương 42: Nam Sơn khai thác đá tâm bất hoặc!Chương 43: Hết thảy pháp không Quan Tự Tại!Chương 44: Công đức viên mãn linh thạch đủ!Chương 45: Chuyện tốt thành đôi phúc song đến!Chương 46: Có phần nghe thấy Lâm Lang vào nội môn!Chương 47: Không nghe lời chính là thiếu nợ đánh!Chương 48: Tìm sư huynh đồng dạng bị đánh!Chương 49: Thiện đức phát uy thấu sinh tử!Chương 50: Trong mộng lờ mờ từ mẫu lệ!