doc truyen dai chi ton dct truyen chu ebook prc download full

Đại Chí Tôn
Đại Chí Tôn

Đại Chí Tôn

Tác giả: Tô Nguyệt Tịch Thể loại: Tiên Hiệp Nguồn: http://tangthuvien.vn/

Đang cập nhật Convert 491 Chương 61153 lượt đọc

report comment share

Đọc Truyện

Ngày tạo:
Ngày cập nhật:

Dù chết không hối hận tu hành lộ!

Xem siêu cấp binh vương làm sao ở dị giới diễu võ dương oai!

5 chương truyện mới nhất

Chương 1: Đoạn trường nhân, ở thiên nhai Chương 2: Thần hồn bất diệt Chương 3: Đại Thôn Phệ thuật, thân thể tái tạo Chương 4: Cực phẩm lưu manh trư Chương 5: Bổn Bổn Chương 6: Huyền Nguyên Tông Chương 7: Bổn Bổn nghĩa khí Chương 8: Trọng lực giữa trường kỳ hoa Chương 9: Thiên Sinh Tử Mạch Chương 10: Khinh người quá đáng Chương 11: Thần hồn uy thế Chương 12: Khiến người ta kinh sợ Đại Thôn Phệ thuật Chương 13: Con lợn biết bay Chương 14: Phật môn Tĩnh Tâm Kinh Chương 15: Huyệt đạo thần hóa Chương 16: Hiểm Thành Chương 17: Luyện bảo sư Chương 18: Cao thủ đột kích Chương 19: Xấu xí không phải lỗi của ngươi, doạ đến hoa hoa thảo thảo thì ngươi sai rồi Chương 20: Một đống phân gợi ra thảm kịch Chương 21: Hỏa Vân Kim Diễm Mãng (thêm chương) Chương 22: Ngao cò tranh nhau, để ta làm ngư ông Chương 23: Đánh giết Chương 24: Dung hợp thú hỏa Chương 25: Hàng Long Phục Hổ Chương 26: Mỗi người đi một ngả Chương 27: Một quyền Chương 28: Phàm Cấp Trung Phẩm linh bảo Chương 29: Giết chính là thiếu chủ Chương 30: Trên đường đi gặp mãnh hổ Chương 31: Phục Hổ Thức tiểu thành Chương 32: Ngọc Luân Thành [ canh hai ] Chương 33: Dịch Bảo các (canh ba, cầu phiếu) Chương 34: Thu hoạch ngoài ý muốn (canh tư) Chương 35: Du Long Cửu Thiểm Chương 36: Lần đầu luyện bảo Chương 37: Phàm Cấp Trung Phẩm đỉnh cao, Hắc Long Kiếm Chương 38: Dong Binh Thương Hội Chương 39: Nguyên Châu đệ nhất mỹ nữ Chương 40: Thấy người nhớ người Chương 41: Mạc Vô Niệm Chương 42: Quan hổ vương Chương 43: Bạo ngược hổ vương Chương 44: Lâm Mộc ra tay Chương 45: Phương Di mời Chương 46: Tạm lưu Chương 47: Lòng của thiếu nữ Chương 48: Thân phận bại lộ Chương 49: Vô Lại Ca Chương 50: Đại phá Tụ Linh trận