doc truyen da ngung tich dnt truyen chu ebook prc download full

Dạ Ngưng Tịch

Hoàn thành 67 Chương 5022 lượt đọc

report comment share

Đọc Truyện

Ngày tạo:
Ngày cập nhật:

Chương 1: Máu đông Chương 2: Đột kích ban đêm Chương 3: Cuộc gặp mặt hận thù Chương 4: Tình yêu đã chết Chương 5: Yêu hận đan xen Chương 6: Hồi ức Chương 7: Đường về Chương 8: Xích Vũ Chương 9: Hi vọng Chương 10: Thành lũy Chương 11: Tế Chương 12: Hạnh phúc Chương 13: Nhược Băng Chương 14: Tĩnh Ảnh Chương 15: Tà dương Chương 16: Chương 16 Chương 17: Biến cố Sáng sớm ngày hôm sau, tôi dậy rất sớm làm hai phần bữa sáng Chương 18: Chương 18 Chương 19: Chương 19 Chương 20: Chương 20 Chương 21: Chương 21 Chương 22: Chương 22 Chương 23: Chương 23 Chương 24: Phiên ngoại 1: Tái Sinh (1) Chương 25: Chương 25 Chương 26: Phiên ngoại 2: Tái sinh (2) Chương 27: Chương 27 Chương 28: Phiên ngoại 3: Tái sinh (3) Chương 29: Phiên ngoại 4: Tái sinh 4 Chương 30: Phiên ngoại 5: Tái sinh 5 Chương 31: Pháo hoa Chương 32: Không thể cùng tồn tại Chương 33: Mệnh định Chương 34: Cây anh túc Chương 35: Anh trai – em gái Chương 36: Kyoto Chương 37: Bảo hổ lột da Chương 38: Mất đi Chương 39: Mua dây buộc mình Chương 40: Chương 40 Chương 41: Sập bẫy Chương 42: Bỏ trốn Chương 43: Thiên thượng nhân gian Chương 44: Khoan dung = cuộc sống mới? Chương 45: Chân tướng Chương 46: Đẫm máu Chương 47: Vô vọng Chương 48: Vô vọng II Chương 49: Hạnh phúc huyền ảo Chương 50: Quyết liệt