doc truyen cuu u thien de cutd truyen chu ebook prc download full

Cửu U Thiên Đế
Cửu U Thiên Đế

Cửu U Thiên Đế

Tác giả: Cấp Lực Thể loại: Huyền Huyễn Nguồn: tangthuvien.vn

Đang cập nhật Convert 1348 Chương 242827 lượt đọc

report comment share

Đọc Truyện

Ngày tạo:
Ngày cập nhật:

Vì đoạt có hi vọng trùng kích thần cảnh chí bảo vạn vật chi nguyên, một đời cường giả Cửu U Đại Đế ngã xuống, sống lại làm một tên là Thạch Phong thiếu niên.

Mà lại xem Thạch Phong làm sao bằng vào kiếp trước thức tỉnh ký ức, bóp chết khắp nơi thiên tài, đoạt Thiên Địa Tạo Hóa, đạp đến chồng chất bạch cốt, trở về Đại Đế vị!

Chương 1: Đại Đế trở về Chương 2: Cửu U Minh Công Chương 3: Võ đạo một đường ở chỗ thẳng tiến không lùi Chương 4: Một giấy Hưu Thư (nôm na là đơn ly dị) Chương 5: Tứ tinh Vũ Đồ Chương 6: Thôn trưởng tới Chương 7: Thủ đoạn độc ác Chương 8: Tuyệt sát Âm Thi Chương 9: Đại địa sủng nhi Chương 10: U minh kiếm khí Chương 11: Dử tợn địa thứ Chương 12: Cửu U Tuyệt Sát Ấn Chương 13: Vũ Sĩ cảnh Chương 14: Thôn hoa Chương 15: Hải Bá Thiên Chương 16: Giết chết Chương 17: Chiến Hải Bá Thiên Chương 18: Cửu U Đại Đế thất đệ tử Chương 19: Cửu U Tứ Cực Ấn Chương 20: Huyết sắc khô lâu Chương 21: Giết chóc thịnh yến Chương 22: Luyện hóa Huyết Kiếm Chương 23: Kinh sợ bọn đạo chích Chương 24: Thiếu niên thiên tài Dương Trung Chương 25: Linh hồn phụ thể Chương 26: Một kiếm đâm hướng hư không Chương 27: Đương triều phò mã Thạch Cẩm Thiên Chương 28: Hợp tác Chương 29: Tà Linh Chương 30: Điện Ngục Lôi Quyền Chương 31: Cửu U! Luyện thể! Chương 32: Ba nén nhang Chương 33: Tăng thêm gấp mười Chương 34: Âm Sát mở miệng Chương 35: Đi trước di tích Chương 36: Hắc Sắc Đích Đại Địa Chương 37: Thiên Mục Băng Phách Phong Chương 38: Thiên Lôi kiếm pháp Chương 39: Băng chi rừng rậm Chương 40: Tái sinh năng lực Chương 41: Băng Sát Tru Thiên Trận Chương 42: Thánh - Hỏa Chương 43: Đan Điền dung hợp Chương 44: Đan Điền dung hợp giữa Chương 45: Đan Điền dung hợp hạ Chương 46: Cường giả chữ viết Chương 47: Âm Dương sứ giả Chương 48: Hắn trở về Chương 49: U Minh Nhất Kiếm Chương 50: Âm Dương Vô Cực