doc truyen cuu thap ct truyen chu ebook prc download full

Cữu Tháp

Hoàn thành 39 Chương 1722 lượt đọc

report comment share

Đọc Truyện

Ngày tạo:
Ngày cập nhật:

Chương 1: Tại Ly Sơn lộ tin họa đồ - Khu mộ tháp khởi đầu bí ẩn Chương 2: Quần ma tụ hội tranh họa đồ - Ly Sơn chia biệt cảnh tang thương Chương 3: Lâm hiểm cảnh phó thác số mệnh - Do ý trời thoát kiếp nạn tai Chương 4: Nhị đại phái đến viếng Dĩ An - Một lần nữa họa đồ gây loạn Chương 5: Trên đường thiên lý lắm gian truân - Từ ngộ nhận dẫn đến ngộ nhận Chương 6: Hết ngộ nhận phát hiện thủ phạm - Là cao nhân cũng phải thất tung Chương 7: Thế sự khôn lường mấy ai hiểu - Trận đồ biến hóa mấy ai thông Chương 8: Xem thường sinh mạng nhập trận đồ - Cả tin kẻ lạ lầm kế độc Chương 9: Trong hiểm cảnh phát hiện thân thế - Kế sâu độc hãm hại cao nhân Chương 10: Nhận gia thân khổ luyện công phu - Phát hiện lệnh bài như lệnh tử Chương 11: Do phúc phận tìm thêm Lục lệnh - Bởi thời cơ thoát khỏi trận đồ Chương 12: U Minh giáo lần đầu xuất hiện - Là Tử lệnh hai U Minh bài Chương 13: Lúc tình cờ tái ngộ cố nhân - Chuyện ngẫu nhiên đồng hành người ngọc Chương 14: Dĩ An viện lâm cảnh nguy nan - Mọi bí mật dần dần hé mở Chương 15: Đơn thân đương đầu U Minh giáo - Nhẫn nhục nuốt hận chạy tháo thân Chương 16: Chạm ác nhân như chạm xọa quỷ - Người với người sao nỡ nhẫn tâm Chương 17: Trăm đắng nghìn cay ngỡ chết đi - Kỳ duyên hãn thế vẫn đợi chờ Chương 18: Dùng võ học thu phục nhân tâm - Thủ đoạn khó lường U Minh giáo Chương 19: Bọn U Minh bất ngờ xuất hiện Lai lịch thần bí - chung võ công Chương 20: Quay lại chốn xưa lòng đau quặn - Dùng lệnh bài dẫn dụ ác nhân Chương 21: Cùng chung cảnh ngộ đồng số phận - Màn bí ẩn hé lộ dần dần Chương 22: Là chân nhân ắt bất lộ tướng - Cao nhân hữu tắc cao nhân trị Chương 23: Dùng mưu kế chống lại mưu kế - Kẻ tà dâm lâm họa sát thân Chương 24: Cục diện đổi thay kế nguy ngập - Đệ nhất ác ma nhất độc tâm Chương 25: Tuyệt kỹ đổi chánh sang tà - Cao bản lãnh nhưng kém kỳ ảo Chương 26: Tuyệt kỹ đổi chánh sang tà - Cao bản lãnh nhưng kém kỳ ảo Chương 27: Bộc lộ toàn bộ những bí ẩn - Công phu Kim Cương Bất Hoại Thân Chương 28: Tham công phu sinh tâm tạo phản - Kế liên thành mưu hại võ lâm Chương 29: Vì bất phòng phải lâm đại nạn - Tương kế tựu kế phá liên minh Chương 30: Công năng kỳ diệu: Tử Nhiệt hoa - Đắc thành công phu: Hợp Tam phái Chương 31: Đại âm mưu độc bá võ lâm - Tử chiến Cửu Môn U Minh trận Chương 32: Bích Huyết bảo lưu mãn địa - Vỡ mưu đồ tìm đường tháo thân Chương 33: Hiển lộ thần công hủy Bích Huyết - Thu hồi Y kinh giải kiếp nạn Chương 34: Vỡ liên minh tái lập liên minh - Người thủ đoạn gặp kẻ thủ đoạn Chương 35: Quần ma ẩn tích khởi mưu đồ - Võ lâm tề tựu hội diệt ác ma Chương 36: Chút sai lầm trúng kế ác ma - Đạo tiêu ma vượng loạn giang hồ Chương 37: Trong tử cảnh phát sinh kỳ tích - Kim Cương Bất Hoại diệt dâm tà Chương 38: Thần công tuyệt đỉnh diệt ác ma - Thảm trạng kinh hoàng Dĩ An viện Chương 39: Chút sơ suất đưa đến thảm cảnh - Giang hồ yên thoái ẩn lui chân