doc truyen cuu chuong huyen cong cchc truyen chu ebook prc download full

Cữu Chưởng Huyền Công

Hoàn thành 52 Chương 2231 lượt đọc

report comment share

Đọc Truyện

Ngày tạo:
Ngày cập nhật:

Chương 1: Tửu khách bất tri Chương 2: Kỳ nhân và Đạo vương Chương 3: Ma kiếm Vương Tạo Chương 4: Cát bụi nhân sinh Chương 5: Khởi sát võ lâm Chương 6: Không chốn dung thân Chương 7: Tần Á Mỵ Chương 8: Sát nghiệp oan cừu Chương 9: Đoạn tình di hận Chương 10: Đoạn Kiếm Thù Quan Sử Chung Chương 11: Ẩn khúc trùng trùng Chương 12: Đóm tình bùng cháy Chương 13: Bụi giang hồ nhóm nụ tình Chương 14: Đào hoa viên, đỉnh Vọng phong Chương 15: Dị tình bóng sắc Chương 16: Nhện độc hoa hồng Chương 17: Vị nghĩa thâm tình Chương 18: Sát thủ vô tình Chương 19: Không chốn dung thân - Kiếp họa trùng trùng Chương 20: Nghiệp đạo nợ duyên Chương 21: Trên giòng Trường giang Chương 22: Gió giang hồ, sóng võ lâm Chương 23: Bóng tối âm u Chương 24: Đại kỹ viện Trung Châu đệ nhất lâu Chương 25: Hoang tình bẫy dục Chương 26: Chu Thái Chương 27: Tục nhân Chương 28: Sóng gió giang hồ Chương 29: Tri diện bất tri tâm Chương 30: Long tà hổ độc Chương 31: Nợ giang hồ, thù gian nhân Chương 32: Tấu khúc giao tình trên giang hồ Chương 33: Cửu Chưởng Huyền Công Chương 34: Tiền phận hậu duyên Chương 35: Lụy danh vong mạng Chương 36: Vị nghĩa vong tình Chương 37: Tà nhân lưỡng diện Chương 38: Nghiệp phận giai nhân Chương 39: Vô tâm nhân Chương 40: Sóng tình nợ duyên Chương 41: Song Tàn Quỷ Diện Chương 42: Hoạt biến võ lâm Chương 43: Hấp Tinh Đại Pháp Chương 44: Nghi vấn trùng trùng Chương 45: Bóng tình nghiệp sát Chương 46: Hữu duyên tương phùng Chương 47: Hoạt náo Hằng Sơn Chương 48: Thượng tôn vương pháp thiếu hiệp hành Chương 49: Đường tới Tử Thành Chương 50: Tàng kiếm giai nhân