doc truyen cuu chuong huyen cong cchc ebook prc download full

Cữu Chưởng Huyền Công

Hoàn thành 52 Chương 1064 lượt đọc

report comment share

Đọc Truyện

Ngày tạo:
Ngày cập nhật:

Chương 1: Tửu khách bất tri Chương 2: Kỳ nhân và Đạo vương Chương 3: Ma kiếm Vương Tạo Chương 4: Cát bụi nhân sinh Chương 5: Khởi sát võ lâm Chương 6: Không chốn dung thân Chương 7: Tần Á Mỵ Chương 8: Sát nghiệp oan cừu Chương 9: Đoạn tình di hận Chương 10: Đoạn Kiếm Thù Quan Sử Chung Chương 11: Ẩn khúc trùng trùng Chương 12: Đóm tình bùng cháy Chương 13: Bụi giang hồ nhóm nụ tình Chương 14: Đào hoa viên, đỉnh Vọng phong Chương 15: Dị tình bóng sắc Chương 16: Nhện độc hoa hồng Chương 17: Vị nghĩa thâm tình Chương 18: Sát thủ vô tình Chương 19: Không chốn dung thân - Kiếp họa trùng trùng Chương 20: Nghiệp đạo nợ duyên Chương 21: Trên giòng Trường giang Chương 22: Gió giang hồ, sóng võ lâm Chương 23: Bóng tối âm u Chương 24: Đại kỹ viện Trung Châu đệ nhất lâu Chương 25: Hoang tình bẫy dục Chương 26: Chu Thái Chương 27: Tục nhân Chương 28: Sóng gió giang hồ Chương 29: Tri diện bất tri tâm Chương 30: Long tà hổ độc Chương 31: Nợ giang hồ, thù gian nhân Chương 32: Tấu khúc giao tình trên giang hồ Chương 33: Cửu Chưởng Huyền Công Chương 34: Tiền phận hậu duyên Chương 35: Lụy danh vong mạng Chương 36: Vị nghĩa vong tình Chương 37: Tà nhân lưỡng diện Chương 38: Nghiệp phận giai nhân Chương 39: Vô tâm nhân Chương 40: Sóng tình nợ duyên Chương 41: Song Tàn Quỷ Diện Chương 42: Hoạt biến võ lâm Chương 43: Hấp Tinh Đại Pháp Chương 44: Nghi vấn trùng trùng Chương 45: Bóng tình nghiệp sát Chương 46: Hữu duyên tương phùng Chương 47: Hoạt náo Hằng Sơn Chương 48: Thượng tôn vương pháp thiếu hiệp hành Chương 49: Đường tới Tử Thành Chương 50: Tàng kiếm giai nhân