doc truyen cuu am giao cag truyen chu ebook prc download full

Cữu Âm Giáo

Hoàn thành 29 Chương 1416 lượt đọc

report comment share

Đọc Truyện

Ngày tạo:
Ngày cập nhật:

Chương 1: Thạch Tháp bảo lâm vòng lao lý Chương 2: Điều bí ẩn trong tòa Thạch tháp Chương 3: Đắc ngộ Cửu Bộ Nhất Ảnh Quỷ Chương 4: Thạch Tháp trung ngộ cảnh kinh tâm Chương 5: Giang hồ hiểm ác phủ muôn trùng Chương 6: Quái bà bà chạm Tàn Cước Cái Chương 7: Thiên tạo đố kỵ kẻ hồng nhan Chương 8: Vân Mộng sơn chạm Cửu Âm giáo Chương 9: Tà công Cửu Âm Khúc Chiêu Hồn Chương 10: Kỳ duyên: Tẩy Cốt Dịch Cân Thạch Chương 11: Cửu Bộ Nhất Ảnh Quỷ Chương 12: Tri nhân tri diện bất tri tâm Chương 13: Uy phong Cửu Quỷ Diêm La công Chương 14: Âm Luật phổ Cầm Địch Âm công Chương 15: Tý Ngọ Xích Huyết Độc Nhục chưởng Chương 16: Thiết - Đồng Tả Hữu nhị hộ pháp Chương 17: Thiên Thượng Đảnh Vạn Niên Linh Chi Chương 18: Khúc Chiêu Hồn phùng ngộ khắc tinh Chương 19: Thạch Cổ môn - Thạch Cổ Thôi Hồn Chương 20: Ngộ hiểm cảnh đắc thành tuyệt học Chương 21: Thủy Hà Thạch: Cảnh sắc tán quang Chương 22: Cửu Khúc tuyệt địa Linh Âm giáo Chương 23: Kế thâm hiểm - Độc bá quần hùng Chương 24: Trong Tuyệt địa lập phương thoát hiểm Chương 25: Thạch Tháp bảo quần hùng vây công Chương 26: Ẩn tình nhi nữ hẹn lai sinh Chương 27: Đại ác ma tất đại kế mưu Chương 28: Mưu sâu kế độc ác ma lộ Chương 29: Cửu Quỷ Diêm La diệt ác ma