doc truyen cuoc chien thuong vi cctv truyen chu ebook prc download full

Cuộc Chiến Thượng Vị

Hoàn thành 151 Chương 7408 lượt đọc

report comment share

Đọc Truyện

Ngày tạo:
Ngày cập nhật:

Chương 1: Màn kỳ ngộ trong thư viện Chương 2: Tôi là nữ phụ Chương 3: Cha mẹ và huynh trưởng Chương 4: Chuyện xưa của nhà tổ phụ Chương 5: Công chúa Hòa Húc Chương 6: Lần đầu đến Từ phủ Chương 7: Nữ quyến Từ phủ Chương 8: Con dâu khó làm Chương 9: Nam nhân Từ gia Chương 10: Công chúa dạy con Chương 11: Lỡ tay cứu người Chương 12: Biểu ca Sơ Thanh Chương 13: Nô tài phạm lỗi Chương 14: Hoàng hậu Lỗ thị Chương 15: Xả thân trong cung Chương 16: Thân tình ấm áp Chương 17: Sơ Thanh thăm bệnh Chương 18: Lời mời của biểu ca Chương 19: Cựu nô của Từ phủ Chương 20: Xử trí nha hoàn Chương 21: Công chúa Hòa Phong Chương 22: Tiết Thanh Minh Chương 23: Lại vào cung Chương 24: Bạn chơi trong cung Chương 25: Như thật như mơ Chương 26: Nhất kiến ghi thù Chương 27: Bữa tiệc xui xẻo Chương 28: Mạng treo sợi tóc Chương 29: Thời gian thấm thoát Chương 79: Tướng nữ quái lực Chương 30: Người cũ chuyện mới Chương 31: Ngày đầu vào Cung học Chương 32: Tỷ muội xung đột Chương 33: A Man phản kích Chương 34: Tiểu viện hẻo lánh Chương 35: Gặp lại người cũ Chương 36: Nha hoàn và ma ma Chương 37: Tần thái mỹ nhân Chương 38: Chọn thư đồng Chương 39: Mặc kệ mâu thuẫn Chương 40: Thư đồng của Quận chúa Chương 41: Tiệc mừng năm mới trong cung Chương 42: Nhị cô tới nhà Chương 43: Ngổn ngang trăm mối Chương 44: Ước hẹn đồng du Chương 45: Trách mắng Liêu Lang Chương 46: Đối sách của huynh muội Chương 47: Hòa Húc tổn thương Chương 48: Tỳ nữ San Hô Chương 49: Ước hẹn của nữ chính