doc truyen cuoc chien thuong vi cctv ebook prc download full

Cuộc Chiến Thượng Vị

Hoàn thành 151 Chương 2949 lượt đọc

report comment share

Đọc Truyện

Ngày tạo:
Ngày cập nhật:

Chương 1: Màn kỳ ngộ trong thư viện Chương 2: Tôi là nữ phụ Chương 3: Cha mẹ và huynh trưởng Chương 4: Chuyện xưa của nhà tổ phụ Chương 5: Công chúa Hòa Húc Chương 6: Lần đầu đến Từ phủ Chương 7: Nữ quyến Từ phủ Chương 8: Con dâu khó làm Chương 9: Nam nhân Từ gia Chương 10: Công chúa dạy con Chương 11: Lỡ tay cứu người Chương 12: Biểu ca Sơ Thanh Chương 13: Nô tài phạm lỗi Chương 14: Hoàng hậu Lỗ thị Chương 15: Xả thân trong cung Chương 16: Thân tình ấm áp Chương 17: Sơ Thanh thăm bệnh Chương 18: Lời mời của biểu ca Chương 19: Cựu nô của Từ phủ Chương 20: Xử trí nha hoàn Chương 21: Công chúa Hòa Phong Chương 22: Tiết Thanh Minh Chương 23: Lại vào cung Chương 24: Bạn chơi trong cung Chương 25: Như thật như mơ Chương 26: Nhất kiến ghi thù Chương 27: Bữa tiệc xui xẻo Chương 28: Mạng treo sợi tóc Chương 29: Thời gian thấm thoát Chương 79: Tướng nữ quái lực Chương 30: Người cũ chuyện mới Chương 31: Ngày đầu vào Cung học Chương 32: Tỷ muội xung đột Chương 33: A Man phản kích Chương 34: Tiểu viện hẻo lánh Chương 35: Gặp lại người cũ Chương 36: Nha hoàn và ma ma Chương 37: Tần thái mỹ nhân Chương 38: Chọn thư đồng Chương 39: Mặc kệ mâu thuẫn Chương 40: Thư đồng của Quận chúa Chương 41: Tiệc mừng năm mới trong cung Chương 42: Nhị cô tới nhà Chương 43: Ngổn ngang trăm mối Chương 44: Ước hẹn đồng du Chương 45: Trách mắng Liêu Lang Chương 46: Đối sách của huynh muội Chương 47: Hòa Húc tổn thương Chương 48: Tỳ nữ San Hô Chương 49: Ước hẹn của nữ chính