doc truyen cuc pham thien vuong cptv truyen chu ebook prc download full

Chương 451: Một bên mạch nước ngầm bắt đâu khởi động, một bên cảnh xuân đầy nhà Chương 452: Lớn nhỏ lão bà Chương 453: Trần Kiến Quốc! Chúng ta lại gặp nhau Chương 454: Cô gái do Đồ Tể bồi dưỡng Chương 455: Có người muốn chết Chương 456: Một hòn đá kích lên ngàn tầng sóng! Chương 457: Dựa thế, được chuyện Chương 458: Lưu lại mạng chó, mua sẵn quan tài! Chương 459: Giết người không thấy máu (1) Chương 460: Giết người không thấy máu (2) Chương 461: Giết người không thấy máu (3) Chương 462: Giết người không thấy máu (4) Chương 463: Giết người không thấy máu (5) Chương 464: Giết người không thấy máu (6) Chương 465: Giết người không thấy máu (7) Chương 466: Yến Thanh Đế, người đến không thiện ý! Chương 467: Đồ Tể và Yến Thanh Đế lần đầu giao phong (1) Chương 468: Đồ Tể và Yến Thanh Đế lần đầu giao phong (2) Chương 469: Đồ Tể và Yến Thanh Đế lần đầu giao phong (3) Chương 470: Đồ Tể và Yến Thanh Đế lần đầu giao phong (4) Chương 471: Đồ Tể và Yến Thanh Đế lần đầu giao phong (5) Chương 472: Chiến Đồ Tể, ngươi xứng sao? (1) Chương 473: Chiến Đồ Tể, ngươi xứng sao? (2) Chương 474: Chiến Đồ Tể, ngươi xứng sao? (3) Chương 475: Chiến Đồ Tể, ngươi xứng sao? (4) Chương 476: Chiến Đồ Tể, ngươi xứng sao? (5) Chương 477: Chiến Đồ Tể, ngươi xứng sao? (6) Chương 478: Chiến Đồ Tể, ngươi xứng sao? (7) Chương 479: Ngu xuẩn Chương 480: Dai Fu nổi giận (1) Chương 481: Dai Fu nổi giận (2) Chương 482: Dai Fu nổi giận (3) Chương 483: Một câu nói toạc thiên cơ Chương 484: Một năm ấy, ngày nào đó, một khắc này, tái diễn! Chương 485: Lần đầu tiên nhìn thấy rõ chân tướng Chương 486: Cúi đầu, tội gì đây? Chương 487: Nàng vì Đồ Tể, khinh nhờn Thượng Đế! Chương 488: Một chút cảm động! Chương 489: Đều họ Trần, nhưng lại khác nhau! Chương 490: Không có việc gì tìm đánh Chương 491: Lửa giận của Hỗn Thế Ma Vương! Chương 492: Trợn tròn mắt nói dối! (1) Chương 493: Trợn tròn mắt nói dối! (2) Chương 494: Tự gây họa, không thể sống nổi? Chương 495: Làm người hay làm cẩu? Lựa chọn! Chương 496: Lâm gia có cẩu tên a Đông Chương 497: Mặt trời chói chang nhô cao, tâm như vực sâu Chương 498: Trần gia có anh hùng, tên là Phàm (1) Chương 499: Trần gia có anh hùng, tên là Phàm (2) Chương 500: Trần gia có anh hùng, tên là Phàm (3)

Cực Phẩm Thiên Vương

Hoàn thành 839 Chương 107447 lượt đọc

report comment share

Đọc Truyện

Ngày tạo:
Ngày cập nhật: