doc truyen cuc pham tai tuan cptt ebook prc download full

Cực Phẩm Tài Tuấn

Hoàn thành 608 Chương 252003 lượt đọc

report comment share

Đọc Truyện

Ngày tạo:
Ngày cập nhật:

Chương 1: Thức tỉnh Chương 2: Kiều thế khuynh thành Chương 3: Thì ra là thế. Chương 4: Có kẻ nhòm ngó Đường gia. Chương 5: Tâm tư của mỗi người. Chương 6: Không phải là mơ Chương 7: Nhu di nương Chương 8: Đau ơi là đau. Chương 9: Ăn tim gấu gan báo. Chương 10: Lão thái quân nổi giận. Chương 11: Tạm thời nín nhịn. Chương 12: Đệ đệ ác bá. Chương 13: Đại tẩu quả phụ. Chương 14: Loạn hết cả lên rồi. Chương 15: Suy tính Chương 16: Tháng 9 năm 1362 thiên nguyên Chương 17: Đi lễ tạ. Chương 18: Dâng hương Chương 19: Ám vệ. Chương 20: Gặp phải thích khách. Chương 21: Nạn châu chấu. Chương 22: Gặp gỡ tình cờ. Chương 23: Tức cảnh ngâm thơ. Chương 24: Ý tưởng bất chợt. Chương 25: Cầu y. Chương 26: Kỳ ngọc. Chương 27: Xung đột. Chương 28: Úc Hương bị phạt. Chương 29: Thoát nạn. Chương 30: Xử lý hậu họa. Chương 31: Lỗi lầm không thể tha thứ. Chương 32: Lão thái quân đáng sợ. Chương 33: Ác mộng. Chương 34: Một thoáng ôn nhu. Chương 35: Không ngoài dự liệu Chương 36: Bữa cơm không trọn vẹn. Chương 37: Đi thăm Uyển Nhi. Chương 38: Có điều bất thường. Chương 39: Gặp phải ác nô. Chương 40: Nhân chứng Chương 41: Chuyện nhà Trương Nhị. Chương 42: Biến cố chen ngang. Chương 43: Có kẻ xâm nhập. Chương 44: Ngọc Nhi thần bí. Chương 45: Nữ nhân mạnh mẽ. Chương 46: Lão thái quân trao quyền. Chương 47: Dưới ánh trăng. Chương 48: Hai tiểu nha đầu lắm trò Chương 49: Quan sai tới nhà. Chương 50: Cáo trạng nặc danh.