doc truyen cuc pham tai tuan cptt truyen chu ebook prc download full

Cực Phẩm Tài Tuấn

Hoàn thành 608 Chương 279198 lượt đọc

report comment share

Đọc Truyện

Ngày tạo:
Ngày cập nhật:

Chương 1: Thức tỉnh Chương 2: Kiều thế khuynh thành Chương 3: Thì ra là thế. Chương 4: Có kẻ nhòm ngó Đường gia. Chương 5: Tâm tư của mỗi người. Chương 6: Không phải là mơ Chương 7: Nhu di nương Chương 8: Đau ơi là đau. Chương 9: Ăn tim gấu gan báo. Chương 10: Lão thái quân nổi giận. Chương 11: Tạm thời nín nhịn. Chương 12: Đệ đệ ác bá. Chương 13: Đại tẩu quả phụ. Chương 14: Loạn hết cả lên rồi. Chương 15: Suy tính Chương 16: Tháng 9 năm 1362 thiên nguyên Chương 17: Đi lễ tạ. Chương 18: Dâng hương Chương 19: Ám vệ. Chương 20: Gặp phải thích khách. Chương 21: Nạn châu chấu. Chương 22: Gặp gỡ tình cờ. Chương 23: Tức cảnh ngâm thơ. Chương 24: Ý tưởng bất chợt. Chương 25: Cầu y. Chương 26: Kỳ ngọc. Chương 27: Xung đột. Chương 28: Úc Hương bị phạt. Chương 29: Thoát nạn. Chương 30: Xử lý hậu họa. Chương 31: Lỗi lầm không thể tha thứ. Chương 32: Lão thái quân đáng sợ. Chương 33: Ác mộng. Chương 34: Một thoáng ôn nhu. Chương 35: Không ngoài dự liệu Chương 36: Bữa cơm không trọn vẹn. Chương 37: Đi thăm Uyển Nhi. Chương 38: Có điều bất thường. Chương 39: Gặp phải ác nô. Chương 40: Nhân chứng Chương 41: Chuyện nhà Trương Nhị. Chương 42: Biến cố chen ngang. Chương 43: Có kẻ xâm nhập. Chương 44: Ngọc Nhi thần bí. Chương 45: Nữ nhân mạnh mẽ. Chương 46: Lão thái quân trao quyền. Chương 47: Dưới ánh trăng. Chương 48: Hai tiểu nha đầu lắm trò Chương 49: Quan sai tới nhà. Chương 50: Cáo trạng nặc danh.