doc truyen cuc pham he thong cpht truyen chu ebook prc download full

Cực Phẩm Hệ Thống

Đang cập nhật Convert 171 Chương 31555 lượt đọc

report comment share

Đọc Truyện

Ngày tạo:
Ngày cập nhật:

Các bạn quá chán với cốt truyện. Phế vật -> được hệ thống->buff-> đi đánh người -> win-> thua->buff->win??? Nếu vậy hãy đọc truyện Cực Phẩm Hệ Thống.

Hệ thống có buff mạnh nhưng đan xen vào đó là những pha củ hành nhân vật chính khiến độc giả cảm thấy đau đầu!!! Mời đón xem nhân vật chính của chúng ta phải chịu đựng những gì???

- --------------------------------------*******-----------------------------

★Chú Ý: Cảnh GIới Luyện Võ: + Võ Thánh hay Võ Thần cũng chỉ là là cái tên gọi ở Thiên Vũ Đại Lục chứ không phải thần hay thánh bá đạo gì cả. Mà trên đó còn có những cảnh giới võ giả cao hơn, mạnh mẹ hơn. Nên mọi người nhớ để ý nhé:) ★

Nội dung:

★Cuộc đời không như mơ, cũng chả như phim. Đặng Dịch, một thanh niên nghèo, thất nghiệp, gia đình nợ nần chồng chất, hắn có biết bao nhiêu là mộng tưởng nhưng cũng phải bỏ dở tất cả...

★Tưởng chừng khi mà mọi thứ sắp kết thúc, hắn có thể tiếp tục hoàn thành giấc nhưng mà đúng thật đời nó không như. Sự cố lại xẩy ra đột... Hắn chết!!!!...

★Thế nhưng... Chết là hết ư?!?!!

★KHÔNG!!

★Hắn trùng sinh dị giới. Một thế giới cường giả vi tôn, kẻ mạnh đàn áp kẻ yếu, nơi mà chỉ có thực lực mới có quyền lên tiếng!!.

★Cái gì? Ngươi thiên phú trác tuyệt? Có bằng cái hệ thống chết tiệt của ta không?

★Cái gì? Ngươi sức mạnh thông thiên? Thế ta hỏi có bằng cái hệ thống chiết tiệt của ta không??

★Cái gì? Ngươi thông thái vô song, cái gì cũng biết?? Thế ngươii biết cái hệ thống chết tiệt của nó ta từ đâu chui ra không?

★Cái gì? Ngươi có tam thê tứ thiếp, con cháu đầy đàn?? Ờ rồi cái hệ thống không có, nhưng mà ta có!! Đầu đội trời, chân đạp dép, một đường tung hoàng dị giới, quét ngang mọi thứ. Tu vi thông thiên một đời không sợ trời, không sợ đất chỉ sợ hệ thống...

 

Cảnh giới:

★ Võ Tu:

*Hậu Thiên → Tiên Thiên → Võ Đồ → Võ Sư → Võ Vương → Võ Hoàng → Võ Đế → Võ Thánh → Võ Thần → Võ Thiên → Đại Võ Thiên → Thoát Thiên → Đạp Thiên → Võ Toái Hư Không →...

Mỗi cảnh giới đều chia làm mười cấp độ... Từ Nhất Trọng → Thập Trọng

*Tới Võ Toái Hư Không thì chỉ chia thành ba cái cấp độ Nhất Trọng → Tam Trọng

★ Linh Sư: Từ Cấp 1 → Cấp 20 →...

★ Tu Luyện Giả:

*Luyện Khí → Trúc Cơ → Kim Đan → Nguyên Anh → Hóa Thần → Luyện Hư → Hợp Thể → Đại Thừa → Độ Kiếp →...

★ Bảng so sánh chiến lực:

(Chỉ là có cái để mọi người tham khảo chứ còn tùy thuộc vào nhiều yếu tố)

Võ Tu ----- Linh Sư ----- Tu Luyện Giả----- Yêu Thú, Linh Thú

~~~~~~~~~~~~~~

Hậu Thiên Thập Trọng = Luyện Khí Sơ Kỳ = Nhất Cấp Yêu Thú

Tiên Thiên Thập Trọng = Luyện Khí Trung Kỳ = Nhị Cấp Yêu Thú

Võ Đồ Lục Trọng = Cấp 1= Luyện Khí Hậu Kỳ = Tam Cấp Yêu Thú

Võ Đồ Thập Trọng = Cấp 2 = Luyện Khí Đỉnh Phong

Võ Sư Lục Trọng = Cấp 3 = Trúc Cơ Sơ Kỳ = Tứ Cấp Yêu Thú

Võ Vương Lục Trọng = Cấp 4 = Trúc Cơ Trung Kỳ = Ngũ Cấp Yêu Thú

Võ Hoàng Lục Trọng = Cấp 5 = Trúc Cơ Hậu Kỳ = Lục Cấp Yêu Thú

Võ Đế Lục Trọng = Cấp 6 = Trúc Cơ Đỉnh Phong = Thất Cấp Yêu Thú

Võ Thánh Lục Trọng = Cấp 7 = Kim Đan Sơ Kỳ = Bát Cấp Yêu Thú

Võ Thần Lục Trọng = Cấp 8 = Kim Đan Trung Kỳ = Cửu Cấp Yêu Thú

Võ Thiên Nhất Trọng = Cấp 9 = Kim Đan Hậu Kỳ = Thập Cấp Yêu Thú

Đại Võ Thiên Tam Trọng = Kim Đan Đỉnh Phong = Nhất Cấp Linh Thú

Đại Võ Thiên Lục Trọng = Nguyên Anh Sơ Kỳ

Đại Võ Thiên Cửu Trọng = Cấp 10 = Nguyên Anh Trung Kỳ

Đại Võ Thiên Thập Trọng = Nguyên Anh Hậu Kỳ = Nhị Cấp Linh Thú

- -----Cấp 11= Nguyên Anh Đỉnh Phong

Thoát Thiên Tam Trọng = Cấp 12 = Hóa Thần Sơ Kỳ = Tam Cấp Linh Thú

Thoát Thiên Lục Trọng = Cấp 13 =Hóa Thần Trung Kỳ

Thoát Thiên Cửu Trọng = Hóa Thần Hậu Kỳ = Tứ Cấp Linh Tú

Thoát Thiên Thập Trọng = Cấp 14 = Hóa Thần Đỉnh Phong

Đạp Thiên Tam Trọng = Cấp 15 = Luyện Hư Sơ Kỳ = Ngũ Cấp Linh Thú

Đạp Thiên Lục Trọng = Cấp 16 = Luyện Hư Trung Kỳ

Đạp Thiên Cửu Trọng= Cấp 17 = Luyện Hư Hậu Kỳ=Lục Cấp Linh Thú

Đạp Thiên Thập Trọng = Luyện Hư Đỉnh Phong

Võ Toái Hư Không Nhất Trọng = Cấp 18 = Hợp Thể Sơ Kỳ =Thất Cấp Linh Thú

Võ Toái Hư Không Nhị Trọng =Cấp 19 = Hợp Thể Trung Kỳ = Bát Cấp Linh Thú

Võ Toái Hư Không Tam Trọng = Cấp 20 = Hợp Thể Hậu Kỳ = Cửu Cấp Linh Thú

- Hợp Thể Đỉnh Phong

- Đại Thừa

- Độ Kiếp

Chương 1: Lời mời kì quái Chương 2: Nhận tiền, đồng ý Chương 3: Xin mời đặt tên cho hệ thống!!! Chương 4: Đặng gia có quý tử!! Chương 5: Cực Phẩm Hệ Thống Chương 6: Gia tộc khảo hạch!!! Chương 7: Cái này cũng bạo saoo!!! Chương 8: Rút thưởng thử vận may Chương 9: Thanh Phong Thương Minh Chương 10: Huyết Vương Quyết Chương 11: Nhiệm vụ 10 sao – Linh La Giới Chương 12: Hệ thống cái gì cũng có, cái gì cũng làm được!!! Chương 13: Lâm Thiên Tuyết – Lại cưỡng chế nhiệm vụ Chương 14: Trứng Kỳ Lân Bảy Màu Chương 15: Này là con heo biến dị ah? Chương 16: Bạch Hạch Hổ*Boss – Gặp Huyết Đồ Chương 17: Huyết Nguyệt tông Chương 18: Dịch Nhất tự bạo Chương 19: Động phủ truyền thừa Chương 20: Thức Tỉnh Chương 21: Thăng cấp phiên bản 1.1 Chương 22: Thăng cấp hoàn thành, rời hang động Chương 23: Lại nhìn thấy Huyết Đồ Chương 24: Trường trưởng lão – Chết!! Chương 25: Huyết Đan!!! Huyết Nô!! Chương 26: Nô Bộc Hệ Thống Chương 27: Lại gặp Liễu Thanh Thanh Chương 28: Một tháng thời gian!! Chương 29: Đánh tới Huyết Nguyệt Tông Chương 30: Chiến Huyết Chấn Thiên – Huyết Nô lên sàn!! Chương 31: Huyết Nguyệt Tam Tôn!! Chương 32: Bá Vương Tâm! Chương 33: Sửa chữa lỗi Bug!! Chương 34: Quay ra đồ tốt!! - Phân chia Huyết Thần Điện Chương 35: Hỗn Thiên Tiểu Thế Giới Chương 36: Đến Huyết gia Chương 37: Huyết Hải Minh – Chết!! Chương 38: Hai con Boss!! Chương 39: Chuyện của ta, ta tự lo!! Chương 40: Chiến Huyết Hải Thiên!! Chương 41: Tử Thần lên sàn! Chương 42: Ta đây là đang trấn lột!! Chương 43: Bắt cóc tống tiền!!! Chương 44: Tiến vào Huyết Thần Điện Chương 45: Trốn thuế Chương 46: Hiếp xong giết? Chương 47: Ngươi cảm thấy ta có ngu không? Chương 48: Củ Hành Thần Bí Chương 49: Hành Thiên Hạ Thể Chương 50: Huyết Thần Điện chính thức thành lập!