doc truyen co rong tay mau crtm ebook prc download full

Cờ Rồng Tay Máu

Hoàn thành 90 Chương 1356 lượt đọc

report comment share

Đọc Truyện

Ngày tạo:
Ngày cập nhật:

Chương 1: Hồi tựa - Tám lạng nửa cân Chương 2: Cờ rồng phất phới ác vô cùng Chương 3: Sinh sự chỉ vì một thẻ bạc Chương 4: Gây oán vô biên Chương 5: Ơn của mỹ nhân rất khó mang Chương 6: Thủ đoạn mê hồn, đắm lòng khách tục Chương 7: Chàng đi cho thiếp theo cùng Chương 8: Long Phan tái xuất hiện Chương 9: Long Phan thật hay giả Chương 10: Chén rượu vui, lộ chuyện bí mật Chương 11: Không biết đối xứ làm sao cho phải Chương 12: Có nỗi khổ tâm riêng Chương 13: Món nợ tình cảm Chương 14: Trí thoái Song hung Chương 15: Một trận ma kiếp Chương 16: Sơn trang trong đầm rồng hang hổ Chương 17: Vì yêu thành hận Chương 18: Đồng bệnh bất tương liên Chương 19: Chuyện lạ xảy ra liên tiếp Chương 20: Sóng gió lại nổi lên Chương 21: Làm khó dễ một cách vô lý Chương 22: Nếu vì một mối tình Chương 23: Nghĩ mãi cũng không hiểu Chương 24: Long Phan tái xuất hiện Chương 25: Bắt cá trong chum Chương 26: Là thực hay là hư? Chương 27: Vào lầm chốn nguy hiểm Chương 28: Quái nhân xuất hiện Chương 29: Đại nghĩa lầm lẫn Chương 30: Việc gì cũng do chữ duyên Chương 31: Trong chốn mây rậm Chương 32: Môn đồ của Bách Hiểu lão nhân Chương 33: Tai biến xảy ra ngay trong nhà Chương 34: Một phen xảo hợp Chương 35: Long Phan tam hiện Chương 36: Ai thực ai giả? Chương 37: Hay tin chẳng lành Chương 38: Việc rất kỳ lạ Chương 39: Đa tình nhất Ngọc Diện Thần Long Chương 40: La Sát đồ trường Chương 41: Nguy cơ dồn dập Chương 42: Tương tư trút tận Động Đình hồ Chương 43: Mưa máu gió tanh bao trùm hồ Diệm Dương Chương 44: Hai tỳ nữ xinh đẹp Chương 45: Dụng tâm khổ nhục Chương 46: Đầu bạc má hồng Chương 47: Đại hội thi văn trong rừng rậm Chương 48: Tiếng đàn giải nguy Chương 49: Tiếng đàn trong đêm Chương 50: Trăng sáng muôn dặm đôi phượng bay