doc truyen co rong tay mau crtm truyen chu ebook prc download full

Cờ Rồng Tay Máu

Hoàn thành 90 Chương 3098 lượt đọc

report comment share

Đọc Truyện

Ngày tạo:
Ngày cập nhật:

Chương 1: Hồi tựa - Tám lạng nửa cân Chương 2: Cờ rồng phất phới ác vô cùng Chương 3: Sinh sự chỉ vì một thẻ bạc Chương 4: Gây oán vô biên Chương 5: Ơn của mỹ nhân rất khó mang Chương 6: Thủ đoạn mê hồn, đắm lòng khách tục Chương 7: Chàng đi cho thiếp theo cùng Chương 8: Long Phan tái xuất hiện Chương 9: Long Phan thật hay giả Chương 10: Chén rượu vui, lộ chuyện bí mật Chương 11: Không biết đối xứ làm sao cho phải Chương 12: Có nỗi khổ tâm riêng Chương 13: Món nợ tình cảm Chương 14: Trí thoái Song hung Chương 15: Một trận ma kiếp Chương 16: Sơn trang trong đầm rồng hang hổ Chương 17: Vì yêu thành hận Chương 18: Đồng bệnh bất tương liên Chương 19: Chuyện lạ xảy ra liên tiếp Chương 20: Sóng gió lại nổi lên Chương 21: Làm khó dễ một cách vô lý Chương 22: Nếu vì một mối tình Chương 23: Nghĩ mãi cũng không hiểu Chương 24: Long Phan tái xuất hiện Chương 25: Bắt cá trong chum Chương 26: Là thực hay là hư? Chương 27: Vào lầm chốn nguy hiểm Chương 28: Quái nhân xuất hiện Chương 29: Đại nghĩa lầm lẫn Chương 30: Việc gì cũng do chữ duyên Chương 31: Trong chốn mây rậm Chương 32: Môn đồ của Bách Hiểu lão nhân Chương 33: Tai biến xảy ra ngay trong nhà Chương 34: Một phen xảo hợp Chương 35: Long Phan tam hiện Chương 36: Ai thực ai giả? Chương 37: Hay tin chẳng lành Chương 38: Việc rất kỳ lạ Chương 39: Đa tình nhất Ngọc Diện Thần Long Chương 40: La Sát đồ trường Chương 41: Nguy cơ dồn dập Chương 42: Tương tư trút tận Động Đình hồ Chương 43: Mưa máu gió tanh bao trùm hồ Diệm Dương Chương 44: Hai tỳ nữ xinh đẹp Chương 45: Dụng tâm khổ nhục Chương 46: Đầu bạc má hồng Chương 47: Đại hội thi văn trong rừng rậm Chương 48: Tiếng đàn giải nguy Chương 49: Tiếng đàn trong đêm Chương 50: Trăng sáng muôn dặm đôi phượng bay