doc truyen co phat tam dang cptd truyen chu ebook prc download full

Cổ Phật Tâm Đăng

Hoàn thành 53 Chương 3901 lượt đọc

report comment share

Đọc Truyện

Ngày tạo:
Ngày cập nhật:

Chương 1: Giữa đêm trường lão dị nhân ép Tâm Đăng hoàn tục Chương 2: Ba người đấu trí cướp chân kinh Chương 3: Nơi hang thẳm tụng kinh siêu độ Chương 4: Nửa đêm dạ quỷ viếng chùa Chương 5: Một bí mật tày trời Chương 6: Quái khách đang đêm truyền Đạt Ma thủ Chương 7: Dưới hang sâu trối trăn hậu sự Chương 8: Mười tám năm dĩ vãng Chương 9: Trác Đặc Ba dùng quỷ kế hại võ lâm cao thủ Chương 10: Người đẹp trở về nửa ghen nửa oán - Dị nhân ra mặt truyền võ Tâm Đăng Chương 11: Bán dạ tam canh Vạn Giao trêu người đẹp Chương 12: Người khách lạ phương xa Chương 13: Chống âm thanh ma quái - Tâm Đăng hoàn thành tuyệt kỹ Chương 14: Dùng hí họa tuyệt kỹ - Thiết Điệp đại chiến Lư Âu Chương 15: Bốn người trẻ tuổi thi tài biểu diễn võ công Chương 16: Tam Đàm Ấn Nguyệt Tâm Đăng trổ tài tuyệt kỹ Chương 17: Thiết Điệp luận kinh rượu chưa tan hơi nóng Chương 18: Máu thắm nhuộm rừng hoang Chương 19: Khúc Tinh đại hiệp truyền Phi Châm tú chưởng Chương 20: Hiển lộng khinh công dụ Tâm Đăng học võ Chương 21: Mối tình tay ba Chương 22: Vội vàng cất bước chia tay Chương 23: Quyển nhật ký cuối cùng của Tạng tháp Chương 24: Một bí mật tày trời Chương 25: Nhễu máu tìm xương Tâm Đăng nhìn hài cốt Chương 26: Tâm Đăng rơi châu hoàn tục Chương 27: Ba trẻ lên đường vào hồ Tuấn Mã Chương 28: Đơn thân độc mã Tâm Đăng vào hổ huyệt Chương 29: Đấu chiến kinh hoàng dưới cơn mưa tầm tã Chương 30: Lăng Hoài Băng là ai? - Tiêu Càn Nguyên là ai? Chương 31: Mẹ con đấu chưởng Chương 32: Tiếng ai trong lòng đất? Chương 33: Vào nơi gió lạng thấu xương Chương 34: Dùng thủy công, Tâm Đăng xâm nhập nơi trọng địa Chương 35: Công phu mười mấy năm tu luyện suýt trôi theo dòng nước Chương 36: Lần thứ nhất Tâm Đăng đại chiến Trác Đặc Ba Chương 37: Những xác người vô chủ Chương 38: Trong cơn hỗn chiến, Tâm Đăng lãnh đòn Đại Thủ Ấn Chương 39: Ngọn roi kỳ diệu của người lạ mặt Chương 40: Đường về Trung Nguyên mịt mù diệu vợi Chương 41: Hỏa thiêu Tây Tạng đệ nhất gia Chương 42: Sóng gió trong Thiên Hương cốc Chương 43: Trì Phật Anh Minh - Võ Lâm song Phật Chương 44: Trì Phật Minh trổ tài - Dùng Khuyên Khuyên Thần Bộ Chương 45: Nhờ Phật Anh, Thánh Y thắng thư sinh Chương 46: Cái bang khai đại hội Chương 47: Sóng gió dậy Trung Nguyên Chương 48: Trường Bạch tứ quái và Tam Tài kiếm trận Chương 49: Linh Chi Thần Thảo Chương 50: Trận thủy chiến hãi hùng trên Hoàng Hà