doc truyen co phat tam dang cptd ebook prc download full

Cổ Phật Tâm Đăng

Hoàn thành 53 Chương 965 lượt đọc

report comment share

Đọc Truyện

Ngày tạo:
Ngày cập nhật:

Chương 1: Giữa đêm trường lão dị nhân ép Tâm Đăng hoàn tục Chương 2: Ba người đấu trí cướp chân kinh Chương 3: Nơi hang thẳm tụng kinh siêu độ Chương 4: Nửa đêm dạ quỷ viếng chùa Chương 5: Một bí mật tày trời Chương 6: Quái khách đang đêm truyền Đạt Ma thủ Chương 7: Dưới hang sâu trối trăn hậu sự Chương 8: Mười tám năm dĩ vãng Chương 9: Trác Đặc Ba dùng quỷ kế hại võ lâm cao thủ Chương 10: Người đẹp trở về nửa ghen nửa oán - Dị nhân ra mặt truyền võ Tâm Đăng Chương 11: Bán dạ tam canh Vạn Giao trêu người đẹp Chương 12: Người khách lạ phương xa Chương 13: Chống âm thanh ma quái - Tâm Đăng hoàn thành tuyệt kỹ Chương 14: Dùng hí họa tuyệt kỹ - Thiết Điệp đại chiến Lư Âu Chương 15: Bốn người trẻ tuổi thi tài biểu diễn võ công Chương 16: Tam Đàm Ấn Nguyệt Tâm Đăng trổ tài tuyệt kỹ Chương 17: Thiết Điệp luận kinh rượu chưa tan hơi nóng Chương 18: Máu thắm nhuộm rừng hoang Chương 19: Khúc Tinh đại hiệp truyền Phi Châm tú chưởng Chương 20: Hiển lộng khinh công dụ Tâm Đăng học võ Chương 21: Mối tình tay ba Chương 22: Vội vàng cất bước chia tay Chương 23: Quyển nhật ký cuối cùng của Tạng tháp Chương 24: Một bí mật tày trời Chương 25: Nhễu máu tìm xương Tâm Đăng nhìn hài cốt Chương 26: Tâm Đăng rơi châu hoàn tục Chương 27: Ba trẻ lên đường vào hồ Tuấn Mã Chương 28: Đơn thân độc mã Tâm Đăng vào hổ huyệt Chương 29: Đấu chiến kinh hoàng dưới cơn mưa tầm tã Chương 30: Lăng Hoài Băng là ai? - Tiêu Càn Nguyên là ai? Chương 31: Mẹ con đấu chưởng Chương 32: Tiếng ai trong lòng đất? Chương 33: Vào nơi gió lạng thấu xương Chương 34: Dùng thủy công, Tâm Đăng xâm nhập nơi trọng địa Chương 35: Công phu mười mấy năm tu luyện suýt trôi theo dòng nước Chương 36: Lần thứ nhất Tâm Đăng đại chiến Trác Đặc Ba Chương 37: Những xác người vô chủ Chương 38: Trong cơn hỗn chiến, Tâm Đăng lãnh đòn Đại Thủ Ấn Chương 39: Ngọn roi kỳ diệu của người lạ mặt Chương 40: Đường về Trung Nguyên mịt mù diệu vợi Chương 41: Hỏa thiêu Tây Tạng đệ nhất gia Chương 42: Sóng gió trong Thiên Hương cốc Chương 43: Trì Phật Anh Minh - Võ Lâm song Phật Chương 44: Trì Phật Minh trổ tài - Dùng Khuyên Khuyên Thần Bộ Chương 45: Nhờ Phật Anh, Thánh Y thắng thư sinh Chương 46: Cái bang khai đại hội Chương 47: Sóng gió dậy Trung Nguyên Chương 48: Trường Bạch tứ quái và Tam Tài kiếm trận Chương 49: Linh Chi Thần Thảo Chương 50: Trận thủy chiến hãi hùng trên Hoàng Hà