doc truyen co le la yeu clly truyen chu ebook prc download full

Có Lẽ Là Yêu

Hoàn thành 65 Chương 5613 lượt đọc

report comment share

Đọc Truyện

Ngày tạo:
Ngày cập nhật:

Convert: Nothing_nhh
Edit: Ishtar
NVC: Vệ Khanh x Chu Dạ

Ngay từ đầu có lẽ là gặp dịp thì chơi,

Nhưng là theo dây dưa không ngừng xâm nhập,

Bất luận là không cam lòng cũng hoặc khinh thường,

Chân chân giả giả mơ hồ tầm mắt.

Hỏi thế gian tình là gì,

Này trải qua quá hỉ nộ ái ố,

Ước chừng là yêu .