settingsshare

Chuyện Xưa Tích Củ CON DƠI


CON DƠI

Phụng hoàng là chúa tất cả các loài chim.

Hôm nọ có lễ lớn, các loài chim đến chầu chực. Dịp đó, con Dơi vắng mặt. Phụng hoàng hỏi tội. Dơi bèn trả lời: - Tôi không phải thuộc loài chim. Tôi là thú bốn chân. Hai cánh của tôi là hai chân trước có móng hẳn hòi.

Vài hôm sau, Kỳ Lân ra lệnh cho các loài thú đến chầu.

Con Dơi cũng vắng mặt.

Hỏi tôi Dơi bèn trả lời: - Tôi không phải loài thú. Tôi có hai cánh bay được, rõ ràng tôi là loài chim đây nè …Giao diện cho điện thoại

Ngào tạo:
Cập nhật:

Chia sẻ