doc truyen chuyen ma quai o benh vien dong hoa cmqobvdh truyen chu ebook prc download full

Chuyện Ma Quái Ở Bệnh Viện Đồng Hoa
Chuyện Ma Quái Ở Bệnh Viện Đồng Hoa

Chuyện Ma Quái Ở Bệnh Viện Đồng Hoa

Hoàn thành 52 Chương 2078 lượt đọc

report comment share

Đọc Truyện

Ngày tạo:
Ngày cập nhật:

Chương 1: Giờ thứ nhất – Khoa răng hàm mặt Chương 2: Giờ thứ hai : Văn phòng viện trưởng tầng năm Chương 3: Ghi chép chuyện bí ẩn bệnh viện Đồng Hoa ( nhất ) Chương 4: Ghi chép những chuyện bí ẩn bệnh viện Đồng Hoa 1999~2002 (Nhất) Chương 5: Giờ thứ ba – Thang máy tầng bốn Chương 6: Giờ thứ ba – Thang máy tầng bốn Chương 7: Giờ thứ tư – Khoa Đông Y tầng bốn Chương 8: Khoa Đông y tầng bốn Chương 9: Ghi chép chuyện bí ẩn bệnh viện Đồng Hoa 1999 – 2002 [ Nhị ] Chương 10: Ghi chép chuyện bí ẩn bệnh viện Đồng Hoa 1999~2002 ( Nhị ) Chương 11: Ghi chép chuyện bí ẩn bệnh viện đồng hoa 1999 – 2002 ( Cửu ) Chương 12: Ghi chép chuyện bí ẩn bệnh viện Đồng Hoa 1999-2002 ( Chín ) Chương 13: Ghi chép chuyện bí ẩn Đồng Hoa 1999 – 2002 (Cửu) Chương 14: Giờ thứ năm – Hành lang tầng bốn Chương 15: Giờ thứ năm – Hành lang tầng bốn Chương 16: Giờ thứ năm – Hành lang tầng bốn Chương 17: Giờ thứ sáu – Phòng hồ sơ tầng ba Chương 18: Giờ thứ sáu – Phòng hồ sơ tầng ba Chương 19: Giờ thứ bảy – Phòng khám ngoại khoa tầng ba Chương 20: Ghi chép chuyện bí ẩn bệnh viện Đồng Hoa 1999-2002 ( Bát ) Chương 21: Giờ thứ bảy – phòng khám ngoại khoa tầng ba Chương 22: Giờ thứ bảy – phòng khám ngoại khoa tầng ba Chương 23: Giờ thứ bảy – Phòng khám ngoại khoa tầng ba Chương 24: Giờ thứ tám – Phòng hồ sơ tầng ba Chương 25: Giờ thứ tám – Phòng hồ sơ tầng ba Chương 26: Cuộn băng của Nghiêm Y Sinh [1] – Cậu bé Chương 27: Cuộn băng của bác sĩ Nghiêm – Đứa bé [1] Chương 28: Giờ thứ mười – Phòng xét nghiệm tầng hai Chương 29: Giờ thứ mười – Phòng xét nghiệm tầng hai Chương 30: Giờ thứ mười – Phòng xét nghiệm tầng hai Chương 31: Ghi chép chuyện bí ẩn bệnh viện Đồng Hoa 1999 – 2002 ( Thất ) Chương 32: Giờ thứ mười một – Đại sảnh phòng xét nghiệm tầng hai Chương 33: Giờ thứ mười một – Đại sảnh phòng xét nghiệm tầng hai Chương 34: Cuộn băng của bác sĩ Nghiêm – Lưu Tần [2] Chương 35: Cuộn băng của bác sĩ Nghiêm – Lưu Tần [2] Chương 36: Giờ thứ mười hai – Phòng quan sát tầng một Chương 37: Cuộn băng của bác sĩ Nghiêm – Hoạt tử nhân [3] Chương 38: Giờ thứ mười một – Phòng quan sát tầng một Chương 39: Cuộn băng của bác sĩ Nghiêm – Hoạt tử nhân [3] Chương 40: Ghi chép chuyện bí ẩn bệnh viện Đồng Hoa 2003 – 2005 (Tứ) Chương 41: Giờ thứ mười ba – Phòng giải phẫu [4] tầng ba Chương 42: Giờ thứ mười ba – Phòng giãi phẫu [4] tầng ba Chương 43: Cuộn băng của bác sĩ Nghiêm – Tế tự [4] Chương 44: Cuộn băng của bác sĩ Nghiêm – Tế tự [4] Chương 45: Cuộn băng của bác sĩ Nghiêm – Tế tự [4] Chương 46: Giờ thứ mười bốn – Hành lang tầng ba Chương 47: Giờ thứ mười bốn – Hành lang tầng ba Chương 48: Giờ thứ mười bốn – Hành lang tầng ba Chương 49: Giờ khắc cuối cùng Chương 50: Giờ khắc cuối cùng