doc truyen chung tinh chi chua ctcc truyen chu ebook prc download full

Chương 8: Phách Hoàng, Tuyệt Kiếm, Thiên Kiếm, Hòa Thượng Chương 9: Mạc Danh Kiếm Quyết Chương 10: Kiếm Thánh Vô Song Chương 11: Kiếm Tông Chương 12: Vạn kiếm quy tông Chương 13: Hồi nguyên huyết thủ Chương 14: Kiếp trước kiếp này, thiên thu đại kiếp nạn Chương 15: Thiên Hạ Hội Chương 16: Hùng cứ phương bắc Chương 17: Một thanh thần thoại kiếm ra khỏi vỏ Chương 18: Giúp người hoàn thành ước vọng Chương 19: Diệt thiên tuyệt địa —— kiếm hai mươi ba! Chương 20: Công lực đại tiến Chương 21: Trường sinh bất tử thần Chương 22: Khổ môn Chương 23: Gặp lại Nê Bồ Tát Chương 24: Thiên Khốc Kinh Chương 25: Thiên Cuồng Huyết Tuyệt Chương 26: Hóa thân, Chân thân Chương 27: Thức tỉnh Chương 28: Cửu Không Vô Giới Chương 29: Tối Cường Vô Địch Ma Ha Vô Lượng Chương 30: Sơ thí Ma Ha Quyển Thứ Chín Ma Ha - Chương 31: Cổ miếu Tà Thần Quyển Thứ Chín Ma Ha - Chương 32: Diệt Thế Ma Thân Quyển Thứ Chín Ma Ha - Chương 33: Bại Vong Chi Kiếm Quyển Thứ Chín Ma Ha - Chương 34: Nhân gian Thiên Tội, khung thiên chi huyết Quyển Thứ Chín Ma Ha - Chương 35: Đại Phạm Thiên Quyển Thứ Chín Ma Ha - Chương 36: Thần Tướng ra tay Quyển Thứ Chín Ma Ha - Chương 37: Bạch Tố Trinh Quyển Thứ Chín Ma Ha - Chương 38: Cửu thiên tiễn Quyển Thứ Chín Ma Ha - Chương 39: Hỏa Kỳ Lân Quyển Thứ Chín Ma Ha - Chương 40: Thôn phệ tinh nguyên Quyển Thứ Chín Ma Ha - Chương 41: Bảy năm lột xác Quyển Thứ Chín Ma Ha - Chương 42: Bại thần chi cục Quyển Thứ Chín Ma Ha - Chương 43: Thập cường võ đạo, Vô thượng kiếm đạo Quyển Thứ Chín Ma Ha - Chương 44: Quy ẩn kiếm, tuyệt thế chiêu Quyển Thứ Chín Ma Ha - Chương 45: Khuynh Thành chi luyến, Tuyết Ẩm Cuồng Đao Quyển Thứ Chín Ma Ha - Chương 46: Thần Tướng, Thần Mẫu, Thần Cơ Quyển Thứ Chín Ma Ha - Chương 47: Thiên lôi địa hỏa diệt nhân thế Quyển Thứ Chín Ma Ha - Chương 48: Thuận ta thì sống, nghịch ta thì chết! Quyển Thứ Chín Ma Ha - Chương 49: Cùng "Thần" quyết đấu Quyển Thứ Chín Ma Ha - Chương 50: "Nguyên Cực Ma Ha" đối "Thiên Cực Ma Ha" Quyển Thứ Chín Ma Ha - Chương 51: Tình cảnh bi thảm Quyển Thứ Chín Ma Ha - Chương 52: Sát thần chi kế Quyển Thứ Chín Ma Ha - Chương 53: Thiên Nguyên kết hợp Quyển Thứ Chín Ma Ha - Chương 54: Kiếm Thánh cuối cùng một kiếm Quyển Thứ Chín Ma Ha - Chương 55: Kiếm mục thông tam giới, muôn đời cầu hai mươi ba Quyển Thứ Chín Ma Ha - Chương 56: Cửu không luân chuyển, tà kiếp sống lại Quyển Thứ Chín Ma Ha - Chương 57: Cùng Vũ Vô Địch lần đầu giao thủ

Chúng Tinh Chi Chủ
Chúng Tinh Chi Chủ

Chúng Tinh Chi Chủ

Tác giả: Nhất Thương Nhị Thập Bát Thể loại: Tiên Hiệp Nguồn: http://tangthuvien.vn/

Ngưng Convert 1295 Chương 125544 lượt đọc

report comment share

Đọc Truyện

Ngày tạo:
Ngày cập nhật: