doc truyen chung than chi nguyen ctcn truyen chu ebook prc download full

Chúng Thần Chi Nguyên

Hoàn thành 118 Chương 51039 lượt đọc

report comment share

Đọc Truyện

Ngày tạo:
Ngày cập nhật:

Bạn đang đọc truyện Chúng Thần Chi Nguyên của tác giả Tiêu Diêu Cùng Thần trên trang đọc truyện online. Lạnh giá, lạnh giá dị thường.Vùng cực bắc Thần Châu, băng tuyết phủ kín cả lục địa. Từng cơn cuồng phong lạnh giá điên cuồng gầm thét, kèm theo vô số hoa tuyết, bay đầy trong không gian, phảng phất như lưỡi phủ đoạt mạng của tử thần. Một nơi không có khả năng sinh sống.Oanh Long! Oanh Long! từ xa trong gió tuyết truyền lại từng trận âm thanh vô cùng lớn làm chấn động màng nhĩ. Tiếp sau đó là đạo đạo những vầng ánh sáng bảy màu không ngừng bắn vọt thẳng lên trời. Băng trong khuôn viên mười dặm xung quanh bắt đầu chấn động kịch liệt, tách ra thành từng đường nứt lớn, nhanh chóng từ mặt băng xuyên thấu xuống mười thước ở lớp băng phía dưới. Trên mặt băng bắt đầu xuất hiện từng rãnh sâu và lớn.Oanh! Mặt băng bắt đầu tách ra. Vô số khối băng lớn hung hãn đổ xuống mặt nước. Nước biển bị kích động tạo thành những con sóng cao mười thước, lại chuẩn bị quay lại, chỉ trong nháy mắt đã bị giá rét đóng thành những băng trụ. Đúng là lạnh giá cực độ, quả thật làm cho con người phải sợ.

Chương 1: Nghịch Long Cung Đấu Chương 2: Tụ Trân Anh Nhi Chương 3: Phân thân vi kiếm Chương 4: Quy Long Kiếm Sao ( Vỏ kiếm Quy Long) Chương 5: Kỳ Đặc Ngự Kiếm Chương 6: Kiếm Thần Sơn Trang Chương 7: Động Phòng Chi Dạ Chương 8: Quảng Hàn Tiên Nữ Chương 9: Bích Hải Triều Thanh Tiêu Chương 10: Phật Quốc Kim Lý Chương 11: Huề Mỹ Thượng Kinh Chương 12: Dục Hỏa Tu Công Chương 13: Kích Đẩu Ác Quỷ Chương 14: Động Phòng Giáo Điều Chương 15: Hương Phong Phục Kích Chương 16: Hiểm Tượng Hoàn Sinh Chương 17: Thanh Dao Chi Tử Chương 18: Tham Thần Cấm Cung Chương 19: Tử Vân Đế Phi Chương 20: Mộng Lý Hồ Đồ Chương 21: Thâu Khuy Minh Phi Chương 22: Mỹ Nữ Diệu Nhiên Chương 23: Huyền Âm Độc Xà Chương 24: Thần Tiếu Đại Trận Chương 25: Yêu Tà Mỹ Nữ Chương 26: Tửu Hầu Vi Bạn Chương 27: Phong Thần Tuyển Tú Chương 28: Tuyết Chi Thần Thủy Chương 29: Cửu Dương Tề Phi Chương 30: Ngũ Hành Thiên Lôi Chương 31: Thiên Địa Vô Cực Chương 32: Vô Kiên Bất Tồi Chương 33: Thâu Vật Vị Thành Chương 34: Chiến Giáp Sơ Hiện Chương 35: Tố Thủy Lan Y Chương 36: Liên Hoa Chi Yêu Chương 37: Đại Viên Mãn Pháp Chương 38: Thất Phái Tụ Hội Chương 39: Chuyển Nguy Vi An Chương 40: Kình Đấu Tình Thiên Chương 41: Nhất Thạch Thiên Lãng Chương 42: Băng Đống Tam Xích Chương 43: Lạc Sinh Chi Chiến Chương 44: Địa Nguyên Tố Chi Kiếm Chương 45: Liên Chiến Liên Bại Chương 46: Phong Hàn Tranh Đấu Chương 47: Quần Anh Dũng Hiện Chương 48: Chiến Giáp Tái Hiện Chương 49: Loan Sinh Tứ Mỹ Chương 50: Lan Y Hiện Hình